226-0101/01 – The Foundations of Civil Engineering and Architecture (ZSA)

Gurantor departmentDepartment of ArchitectureCredits5
Subject guarantordoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.Subject version guarantorIng. arch. Aleš Student, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
AUG02 Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.
SLO100 Ing. Eva Hemerková Slováková
KOV455 Mgr. Monika Kovalčíková
KRA0009 Ing.arch. Petr Krajčí
KRC05 Ing. arch. Igor Krčmář, Ph.D.
KUB03 Mgr. Věra Kubicová
FRO04 Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.
PER64 prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
ROS08 Ing. arch. Dušan Rosypal
SES021 Ing. Lenka Šešulková
STU06 Ing. arch. Aleš Student, Ph.D.
SYK058 Ing. David Sýkora
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Identification with development of civil engineering and architecture with forcible on development of construction in particular historical grades.

Teaching methods

Lectures

Summary

Development of architecture and civil engineering by view of human, forms, construction, history, buildings, materials, theory, urbanism.

Compulsory literature:

Francis Ching, Mark Jarzombek, Vikram Prakash, A Global History of Architecture, Wiley, 2006. Watkin, David (Sep 2005), A History of Western Architecture, Hali Publications, ISBN

Recommended literature:

Pijoan J.and Roys, Ralph Loveland, and Harshe, Robert B. History of Art. 3 vols. New York: Harper & Brothers, 1928

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

přednášky 1. Úvod do studia Stavební fakulty VŠB-TU Ostrava, rozdělení oborů a jejich charakteristika 2. Stavitelství a architektura – význam a úkoly, základní stavební terminologie 3. Stavební formy pravěku a starověku (starší doba kamenná až bronzová, mimoevropské oblasti, Egypt) 4. Stavební formy starověku (Řecko a Řím) 5. Ukázky vybraných staveb - starověk 6. Stavební formy středověku (Byzanc, románský sloh, gotika) 7. Ukázky vybraných staveb - středověk 8. Stavební formy novověku (renesance, baroko) 9. Stavební formy novověku (klasicismus a romantismus, historismus) 10. Stručný přehled stavebních forem mimoevropských oblastí v období středověku a novověku 11. Stavební formy XX. Století 12. Úvod do stavebních a konstrukčních systémů, přehled stavebních hmot a výrobních technologií 13. Současný stav stavitelství a architektury a jejich vliv na ŽP 14. Ukázky vybraných staveb - novověk cvičení 1. Seznámení problematikou stavitelství a architektury. Architektonické slohy a stavební konstrukce 2. Zadání esejí 3. Konstrukční řešení a slohové znaky– pravěk a starověk 4. Konstrukční řešení a slohové znaky– pravěk a starověk 5. Konstrukční řešení a slohové znaky– středověk 6. Konstrukční řešení a slohové znaky– středověk 7. Test – pravěk, starověk 8. Konstrukční řešení a slohové znaky– novověk 9. Konstrukční řešení a slohové znaky– novověk 10. Test – středověk, novověk 11. Konstrukční řešení a slohové znaky– současnost 12. Test – konstrukční systémy současnosti 13. Prezentace vybraných studentských esejí 14. Klasifikovaný zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 100  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B3607) Civil Engineering (3607R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter