226-0104/02 – Architektonická kompozice I (AKOM I)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRC05 Ing. arch. Igor Krčmář
RIE0008 Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.
SIB0018 doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
VAC19 Ing.arch. Radim Václavík
VID046 Ing. arch. Lucie Videcká
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání širokých znalostí v architektonické skladbě. Pochopení základních kompozičních pojmů na základě analýz plošné, prostorové a barevné kompozice v architektuře historické i současné. Aplikovat získané znalosti v předmětech ateliérové tvorby.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Architektura, asymetrie, gradace, harmonizace, kategorie, kontrast, měřítko, nuance, proporce, rytmus, skladebné prvky, symetrie, vjem, výraz.

Povinná literatura:

[1] Krier, R.: Architecture Kompozition [2] Tichý L., Dvořák V.: Architektonická kompozice, ČVUT Praha 1988 [3] Schulz, Ch.: Genius loci, Odeon Praha, 1994

Doporučená literatura:

[1] Kolektiv autorů: Architektonická kompozice, Odeon Praha 1974 [2] Vitruvius: Deset knih o architektuře, Svoboda Praha, 1979 [3] Zevi, B.: Jak se dívat na architekturu, Praha, 1966 [4] Švácha,R.: Architekti zaspali. Prostor jako konstrukt historiků umění (1888-1914), Stavba 9, 2002, č. 6. [5] Periodika: Architekt, Stavba, ERA 21 [6] web: www.archall.cz, www.archiweb.cz, www.ideon.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání vypracovaného elaborátu ve cvičení + zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky architektonické kompozice 2. Člověk, rozměr, modul 3. Koncepce a kompozice architektonické tvorby 4. Symetrie, její druhy 5. Asymetrie, chaos 6. Kontrast a jeho zákonitosti, nuance 7. Rytmus 8. Proporce, proporcionální vztahy 9. Proporce, proporcionální analýza 10. Měřítko a rozměr 11. Gradace a stupně měřítka 12. Světlo a stín, optické vjemy 13. Barva a prostor 14. Závěrečné shrnutí problematiky a diskuze Cvičení: 1. Seznámení se základy architektonické kompozice 2. Příklady plošné, prostorové a barevné kompozice v architektuře historické 3. Příklady plošné, prostorové a barevné kompozice v architektuře současné 4-7. Vyhledávání a pojmenovávání kompozičních zásad v praxi 8-13. Semestrální práce + konzultace 14. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní