226-0210/01 – Životní prostředí v sídlech a ve výstavbě (ZP)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity3
Garant předmětuProf. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.Garant verze předmětuProf. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAU035 Ing. arch. Milada Baumannová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení s obecnou problematikou životního prostředí v globálním až lokálním měřítku s důrazem na hlavní tipy lidských sídel. Dominantní je životní prostředí bydlení, služeb, výroby a rekreace. Jsou hodnoceny i doprovodné jevy životního prostředí jako je jejich poškození a náprava, zejména v oblasti nové výstavby i rekonstrukcí staršího osídlení.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Povinná literatura:

KYSELKA, I. Architektura krajiny a rekreace : architektura a urbanismus krajiny a zeleně. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007.

Doporučená literatura:

GEHL, J. Život mezi budovami. Užívání veřejných prostranství. Brno: Nadace Partnerství, 2000. ISBN 80-85834-79-0. MAIER, K. Udržitelný rozvoj území. Praha: Grada Publishing, 2012. 256 s. ISBN 978-80-247-4198-7. URBÁŠKOVÁ, H. Udržitelný rozvoj venkova. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN 978-80-7204-819-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přehled životního prostředí podle podílu působení sil člověka a přírody. 2. Legislativa životního prostředí a mezinárodní úmluvy. 3. Životní prostředí s převládajícími silami přírody. 4. Životní prostředí v sídlech národních parků a chraněných krajinných oblastí. 5. Životní prostředí lesního a vodního hospodářství a zemědělství. 6. Venkovská sídla. 7. Malá města a jejich rozvoj. 8. Města střední velikosti. Rozvoj a rekonstrukce stávajícího osídlení. 9. Velkoměsta 10. Panelová sídliště a satelity. 11. Negativní vlivy životního prostředí v sídlech. 12 - 13. Cvičení v hodnocení prostředí zvoleného sídla. 14. Pracovní seminář s návrhem zlepšení životního prostředí daného sídla.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.