226-0217/02 – Ateliér ZAN I (A ZAN I)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity3
Garant předmětuIng. arch. Klára Palánová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. arch. Klára Palánová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAU035 Ing. arch. Milada Baumannová, Ph.D.
BIN0012 Ing. arch. Jan Bindr
SLO100 Ing. Eva Hemerková Slováková
HER14 Ing.arch. Pavla Herzanová, CSc.
HUR0004 Ing.arch. Petr Hurník
KIS05 Doc. Ing. arch. Josef Kiszka
KOV455 Mgr. Monika Kovalčíková
KOV41 Ing.arch. Jan Kovář
KRA0009 Ing.arch. Petr Krajčí
KRC05 Ing. arch. Igor Krčmář, Ph.D.
KSE004 Ing. arch. Pavel Ksenič
MAJ01 Ing.arch. Renata Májková
NAH011 Ing. arch. Martin Náhlovský
NED075 Ing. arch. Martin Nedvěd, Ph.D.
FRO04 Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.
PER64 prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
RIE0008 Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.
ROS08 Ing. arch. Dušan Rosypal
STU06 Ing. arch. Aleš Student, Ph.D.
SEB116 Ing. arch. Jakub Šebesta
SES021 Ing. Lenka Šešulková
SPA184 Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
VIT05 Ing.arch. Milena Vitoulová
ZEZ0007 Ing.arch. Kamil Zezula
ZAK078 Ing. arch. Petr Žák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

BZ_ATT ZAN má za účel seznámit studenty s technologií projektování - procesem přípravy a tvorby projektu architektonického díla, s vnímáním uspořádání (užitné funkce) a estetiky architektonického díla v rámci harmonické skladby všech jeho složek a v souvislostech tvorby umělého prostoru, s vlivem funkčních, konstrukčních, materiálových a výtvarně estetických prvků (architektonický tvar, architektonický prostor, měřítko) na kvalitu stavby („vystavěnosti“) architektonického díla a životního prostředí. Kompetence a cíle: - dovednost perfektní prezentace a adjustace - dovednost přípravy t.j „umět se postavit k práci“ - seznámení se základy teorie architektury, elementy, - umění samostatného studia, kladení otázek a diskuse - vyhodnocení silných a slabých stránek studentů, provedení první selekce

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Přípravným předmět, jehož cílem je připravit studenty na praktickou výuku v ATT. Studenti získají základní vědomosti z problematiky návrhu, seznámí se s obsahem a formou zpracování návrhu objektu, rozsahem a formou přípravných prací, se základními elementy a teoretickými aspekty. Během semestru zpracují: Semestrální práci (SP) ZAN, Klauzurní práci (KP_Z) – téma: „Prostor“. Studenti se seznámí s ikonickými architektonickými objekty i současnými významnými počiny během: „exkurze“ / Ostrava (individuálně) a prázdninové expedice / Hellas (antické Řecko). Součástí přípravné výuky v rámci ATT je workshop - letní intenzivní kurz kresby / „Plenér“ Nezbytnou podmínkou pro absolvování BZ_ATT a vstup do BV_ATT je zvládnutí základních způsobu práce a prezentace: architektonické kreslení manuální, zvládnutí základních metod digitálních pro kreslení a prezentace (CAD, Photoshop, powerpoint….), technické kreslení a zvládnutí artikulace a vyjadřování se formou stavebních výkresů ve stupni návrh a nabytí teoretických vědomostí z oblasti staveb pro bydlení (typologie, ergonomie) ověřených zkouškou (NS1) a testy.

Povinná literatura:

Čítanka výkresů ve stavebnictví ( nebo obdobné kompendium) Soustava ČSN a Evropských norem v aktuálním znění -ČSN (ČSN 734301obytné budovy, ČSN 736110 Projektování místních komunikací, ČSN ISO 6707-1 (730000) Pozemní a inženýrské stavby, ČSN 73 0005 (730005) Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě) Neufert, E.Navrhování staveb, Consultinvest 1995 Nauka o stavbách / přednášky

Doporučená literatura:

ČSN 01 34 20 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části (červenec 2004) Čítanka výkresů ve stavebnictví ( nebo obdobné kompendium) Antal a kolektiv, Abstrakce a kreslení architektonického prostoru, ALFA Bratislava , 1973 Neufert, E., Navrhování staveb, Consultinvest 1995 ČSN 734301 – Obytné budovy

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace, kritika

E-learning

Další požadavky na studenta

exkurze / Ostrava (individ.) prázdninové expedice / Hellas (antické Řecko) intenzivní kurz kresby / „Plenér“

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. seznámení se zadáním 2. seznámení s ikonickými architektonickými objekty i se významnými současnými objekty 3. analýzy, příprava, koncept 4. analýzy, příprava, koncept 5. návrh, konzultace 6. návrh, konzultace 7. zadání klauzurní práce 8. návrh, konzultace 9. návrh, konzultace 10. návrh, konzultace 11. dokončení, konzultace 12. dokončení, konzultace 13. dokončení, konzultace 14. kritika 1., prezentace - elaborát ZAN, obhajoba

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2006/2007 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 letní
2009/2010 letní