226-0219/02 – Nauka o stavbách II (NoS II)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SPA184 Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu se student seznámí s typologií jednodušších typů občanských staveb včetně základního řešení veřejných prostranství. Nauka o stavbách učí základní pojmovou strukturu oboru architektonické typologie, jejíž znalost studentům umožní zpracovávat nové informace (nejen z tohoto předmětu) a zařazovat je do souvislostí. Student získá základní znalosti typologie občanských staveb v historických, společenských a technických souvislostech, v rozsahu potřebném pro další studium a navazující ateliérovou tvorbu (Ateliérová tvorba II).

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Na přednáškách se studenti seznamují se základy architektonického návrhu jednotlivých základních typů občanských staveb s ohledem na jejich kulturní i technický význam a vliv na kvalitu vystavěného prostředí z pohledu jednotlivce i společnosti. Architektura občanských staveb (veřejné ubytování a stravování, obchod, základní zdravotnictví, školské stavby, stavby pro sport a administrativu) je uvedena do souvislostí historických, typologických a provozních včetně seznámení se základními platnými normami a předpisy. Přednášky jsou doplněny exkurzemi za poznáním staveb historických i současných a externími přednáškami.

Povinná literatura:

Neufert, Ernst. Navrhování staveb. Schránil, Bedřich a kol. Projektování staveb bytových a občanských. Praha: SNTL, 1979. Štípek, Jan a kol. Základy nauky o stavbách. Praha: ČVUT, 2005. Filipiová, Daniela. Projektujeme bez bariér. (pozor – změna vyhlášky č. 398) www.nipi.cz (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR)

Doporučená literatura:

ODBORNÉ ČASOPISY Odborné architektonické časopisy české i zahraniční: Architekt, ERA21, Stavba, Detail, Topos, Architectural Review apod. (dostupné ve studovně Ústřední knihovny VŠB a ve fakultní knihovně FAST) ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY Stavební zákon (Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Vyhláška č.268/2009 o technických požadavcích na stavby. Vyhláška č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory. (2005) ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody. Literatura k jednotlivým tématům je uvedena u přednášek.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti zpracovávají odpovědi na otázky zadávané v jednotlivých přednáškách a zpracovávají samostatnou seminární práci k přednášené tématice.

E-learning

Předmět se nevyučuje formou e-learningu.

Další požadavky na studenta

Na studenty nejsou kladeny další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. OBČANSKÁ VYBAVENOST Gehl, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012. Gehl, Jan a Gemzoe Lars. Nové městské prostory. Brno: ERA, 2002. Sitte, Camillo. Stavba měst podle uměleckých zásad. Jacobsová, Jane. Život a smrt amerických velkoměst. Praha: Odeon, 1975, nebo MOX NOX, 2012. PROSTORY – průvodce tvorbou a ochranou veřejných prostranství. Brno: Partnerství. 2. PŘECHODNÉ UBYTOVÁNÍ, HOTELY 1. část 3. PŘECHODNÉ UBYTOVÁNÍ, HOTELY 2. část Čajková, Ludmila. Nauka o budovách 30/31 (Stavby pro cestovní ruch a veřejné stravování). Praha: ČVUT, 2003. Sedláček, Jaroslav. Občanské stavby (Stavby pro přechodné ubytování a veřejné stravování). Brno: FA VUT, 1983. Černý, J. a Krupička, J. Moderní hotel. Cestovný ruch a podnikanie Časopis Fórum architektury a stavitelství 2/2003 4. RESTAURACE – veřejné stravování 1. část 5. RESTAURACE – veřejné stravování 2. část Čajková, Ludmila. Nauka o budovách 30/31 (Stavby pro cestovní ruch a veřejné stravování). Praha: ČVUT, 2003. Sedláček, Jaroslav. Občanské stavby (Stavby pro přechodné ubytování a veřejné stravování). Brno: FA VUT, 1983. Dlabal, Stanislav a Kittrichová, Emanuela. Nábytek, člověk, bydlení. Praha: ÚBOK. (velikosti stolů a židlí, průchody apod.) 6. STAVBY PRO OBCHOD - 1. část 7. STAVBY PRO OBCHOD - 2. část Barreneche, Raul A. New Retail. Vybíral, Jindřich. Zrození velkoměsta. Architektura v obraze Moravské Ostravy 1890-1938. Brno: ERA, 2003. www.mpreis.at www.hermann-kaufmann.at Klíma Petr. KOTVY MÁJE, české obchodní domy 1965-1975. Praha: VŠUP, 2011. Časopis Detail 3/2011 Shopping. 8. STAVBY PRO ZDRAVOTNICTVÍ NIKLÍČEK, Ladislav a ŠTEIN, Karel: Dějiny medicíny v datech a faktech. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1985. Fořtl. Občanské stavby – Stavby zdravotnické. VERDERBER, Stephen. Innovations in Hospital Architecture. Routletge. WORPOLE, Ken. Modern Hospice Design. Routledge. Architekt 11/2007 Architekt 10/2008 Stojournal pro architekty 02/2006 9. JESLE, ŠKOLKY 10. ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Mezera. Stavby pro výchovu a vzdělávání. Stýblo, Zbyšek. NAUKA O STAVBÁCH. Školské stavby. Praha: ČVUT, 2010. Vyhláška 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Karfík, Vladimír; Karfíková, Světla a Marcinka, Marián. Nové smery vo výstavbe škol. 1963. Nair, Prakash; Fielding, Randall a Lackney, Jeffery. The Languafe of School Design: Design Patterns for 21st Century Schools. Minneapolis, USA: DesignShare, 2009. Taylor, Anne. Linking Architecture and Education. Sustainable Design of Learning Environments. 2009. Dudek, Mark. Children´s Spaces. 2009. Dudek, Mark. Schools and Kindergartens. A Design Manual. 2008. Boys, Jos. Towards Creative Learning Spaces. Re-thinking the Architecture of PostCompulsory Education. 2011. webové stránky www.designshare.com, www.fieldingnair.com časopis Detail 2013/3 Building for children. 11. STAVBY PRO SPORT - 1. část 12. STAVBY PRO SPORT - 2. část Paroubková, Paroubek. Nauka o budovách (Občanské stavby 2) Stavby pro sport. Švácha, Rostislav a kol. NAPREJ! Česká sportovní architektura 1567–2012. Praha: Prostor, 2012. Paroubek, J., Navrátil, A. Občanské stavby. Stavby pro tělovýchovu a sport. ČVUT, 1998 Navrátil, A., Mudra, V., Malý, J. Sportovní stavby. ČVUT, 2010 Sborník referátů konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2009 – Sportovní stavby a město. 2009 Časopis Architekt 10/2007 (o fotbalových stadionech) 13. ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY Štípek, Paroubek, Papadopoulos. Nauka o stavbách – administrativní budovy. Praha: ČVUT, 2008. Štípek, Paroubek. Administrativní budovy. Praha: ČVUT, 2006. Kibic. Historické radnice. Praha: TEPS, 1988. Uffelen, Chris van. Collection – kanceláře. Slovart, 2010. ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory. (2005) 14. ZÁVĚR, DISKUSE, POŽADAVKY KE ZKOUŠCE

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní