226-0221/01 – History of Art (DU)

Gurantor departmentDepartment of ArchitectureCredits2
Subject guarantordoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.Subject version guarantorProf. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SIB0018 doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Odborné znalosti: - základní znalosti vývoje evropského umění od druhé poloviny 19. století - základní znalosti vývoje světového umění po roce 1945 - orientace v základní literatuře - orientace v probraných epochách výtvarného umění - základní přehled v zobrazovacích metodách, technikách a časech Odborné dovednosti: - dovednost vyhledat a utřídit informace, na základě dokáží prezentovat příslušnou problematiku - schopnost zařadit umělecké dílo do historického kontextu - schopnost Běžná terminologie oboru - schopnost využít znalosti z dějin umění

Teaching methods

Lectures
Other activities

Summary

Předmět rozvíjí zaměřenost studentů k hodnotám výtvarného umění. Obsah kurzu je zaměřen především na problematiku klasického moderního umění. výtvarných směrech a tendencích druhé poloviny 20. století - o vývoji abstraktního expresionismu a jiných postmoderních uměleckých hrdinů, o nových koncepcích, o umění a výkonnosti, o nových pojmech, o umění a umění. Látka bude probrána tak, aby se studentům otevřel výhled na celou problematiku naší společnosti v rámci spolupráce architekta a výtvarného umělce.

Compulsory literature:

GOMBRICH, E. Story of Art. Phaidon Press, 1995.

Recommended literature:

PIJOAN, E. History of Art. 1933.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Studenti během semstru píší 10 testů (á 10 bodů) ze znalosti dějin a 10 testů (á 10 bodů) z poznávání probraných uměleckých děl. V obou kategoriích je nutné získat nejméně 51 bodů, aby student mohl přistoupit ke zkoušce. Chybějící testy z přednášek v semestru je možné si nahradit v zápočtovém týdnu nebo výjimečně v odůvodněných případech během zkouškového období.

E-learning

Další požadavky na studenta

Passing 10 tests from the general knowledge of history. (Minimum 51 points out of 100) Passing 10 tests of cognition artworks. (Minimum 51 points out of 100)

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. The art of ancient civilizations - ancient Egypt and Mesopotamia 2. Cretan - Mycenaean art , the basic principles of Greek art and aesthetics. 3. Greek Archaic , Classical and Hellenistic art 4. Basic principles of Roman art and aesthetics. 5. Christianity and art - disputes over the display . Early Christian and Byzantine art. 6. Romanesque art 7. Gothic art 8. Renaissance art theory, Florentine protorenesance , display space in the Renaissance. 9. The High Renaissance (Michelangelo , Leonardo) , Transalpine Renaissance ( Eyckové Bros. ) 10.Italian Baroque radical - painting ( Caravaggio ) , sculpture ( Bernini ), architecture ( Borromini ) 11.Baroque outside Italy - French Classicism , Baroque painting in Spain and the Netherlands 12.Fine art of the early 19th century - neoclassicism and romanticism 13. Fine art of the 19th century - realism , impressionism and postimpresionismus 14.Basic principles of visual art in the 20th century

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2018/2019 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2013/2014 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner