226-0221/01 – Dějiny umění (DU)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity2
Garant předmětudoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIB0018 doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Odborné znalosti: - základní znalosti vývoje evropského umění od druhé poloviny 19. století - základní znalosti vývoje světového umění po roce 1945 - orientace v základní literatuře - orientace v probíraných epochách výtvarného umění - základní přehled v zobrazovacích metodách, technikách a dané doby Odborné dovednosti: - dovednost vyhledat a utřídit informace, na základě kterých dokáží prezentovat příslušnou problematiku - schopnost zařadit umělecké dílo do historického kontextu - schopnost využívat základní terminologii oboru - schopnost využít znalosti z dějin umění příslušného období a začleňovat je do tvůrčího procesu

Vyučovací metody

Přednášky
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět rozvíjí zaměřenost studentů k hodnotám výtvarného umění. Obsah kurzu rozvíjí znalosti studentů v oblasti historie velkých směrů klasické moderny - expresionismu, fauvismu, kubismu, futurismu, dadaismu, surrealismu i různých forem abstraktního (nefigurativního) umění (malířství, sochařství i moderní architektury - aj.), obsah kurzu nabízí informace studentů o výtvarných směrech a tendencích druhé poloviny 20. století - o rozvoji abstraktního expresionismu a jiných postmoderních uměleckých proudech, o umění konceptuálním, procesuálním umění, performancích a instalacích, o nových mytologiích a jiných projevech výtvarného umění současnosti. Látka bude probrána tak, aby se studentům otevřel výhled na celou problematiku umění naší doby v rámci spolupráce architekta a výtvarného umělce.

Povinná literatura:

• GOMBRICH, E., H. Příběh umění. 2. vyd. Praha : Argo, Mladá fronta, 2001. ISBN 80-204-0685-9. • HEROUT, J. Staletí kolem nás. 2. vyd. Praha : Paseka, 2002. ISBN 80-7185-389-5. • KOCH, W. Evropská architektura. Praha : Ikar, 1998. ISBN 80-7202-388-8. • PIJOAN, J. Dějiny umění I. - XII. Praha 1987 – 1991. • RAEBURN, M. (ed.) Dějiny architektury. Praha : Odeon, 1993. ISBN 80-207-0185-0.

Doporučená literatura:

Antické umění: • BOARDMAN, J. Řecké umění. Praha : Odeon 1975. • BOUZEK, J., KRATOCHVÍL, Z., Od mýtu k logu. Praha : Herman & synové,1994. • BOUZEK, J., KRATOCHVÍL, Z., Řeč umění a archaické filosofie. Praha : Herman & synové, 1995. • PELIKÁN, O. Dějiny antického umění. Praha : SPN, 1975. • STRONG, D., Antické umění. Praha : Artia, 1970. Středověké umění: • LASSUS, J. Raně křesťanské a byzantské umění. Praha : Artia, 1971. • NOVOTNÝ, T. Světlo ikon. Velehrad : Refugium, 1997. ISBN 80-86045-14-5. • DUBY, G. Umění a společnost ve středověku. Praha : Paseka, 2002. ISBN 80-7185-448-4. • DUBY, G. Věk katedrál, umění a společnost 980-1420. Praha : Argo, 2002. ISBN 80-7203-418-9. • LE GOFF, J. Kultura středověké Evropy. Praha : Odeon, 1991. Renesanční umění: • BURKE, P. Italská renesance (Kultura a společnost v Itálii). Praha : Mladá fronta, 1996. ISBN 80-204-0589-5. • HUYGHE, R. (ed.) Umění renesance a baroku. Praha : Odeon, 1970. • MARTINDALE, A. Člověk a renesance. Praha : Artia, 1970. • TOMAN, R. (ed.) Umění italské renesance. Praha : Slovart, 2000. ISBN 80-7209-252-9. • VACKOVÁ, J. Van Eyck. Praha : Academia, 2005. ISBN: 80-200-1259-1. Barokní umění: • KALISTA, Z. Tvář baroka. 3.vyd. Praha : SPN, 1992. ISBN 80-04-25385-7. • KIBIC, K. Architektura renesanční a barokní. Praha : ČVUT, 1999. ISBN 80-01-01903-9. • KITSON, M. Barok a rokoko. Praha : Artia, 1972. • SYPHER, W. Od renesance k baroku, proměny umění a literatury 1400-1700. Praha : Odeon, 1971. • TOMAN, R. (ed.) Baroko. Praha : Slovart, 1999. 80-7209-179-4. Umění 19. století: • HUYGHE, R. (ed.) Umění nové doby. Praha : Odeon, 1974. • STAROBINSKY, J. Symboly rozumu (proměny umění a revoluce). Brno : Barrister & Principal, 2003. ISBN: 80-86598-56-X. • VOLAVKA, V. Sochařství devatenáctého století. Praha : Umělecká beseda 1948. • WITTLICH, P. Umění a život. Doba secese. Praha : Artia, 1987. • ZATLOUKAL, P. : Příběhy z dlouhého století : architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2002. ISBN 80-85227-49-5. Umění 20. století: • DE MICHELI, M. Umělecké avantgardy dvacátého století, Praha : Odeon, 1964. • GOLDING, J. Cesty k abstraktnímu umění. Brno : Barrister & Principal, 2003. ISBN 80-86598-48-9. • LAMAČ, M. Myšlenky Moderních malířů. 2.vyd. Praha : Odeon, 1989. ISBN 80-207-0087-0. • LYNTON, N. Umění 19. a 20. století. Praha : Artia, 1981. • WALTHER, I., F. Umění 20. století. Praha : Slovart, 2004. ISBN 80-7209-521-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti během semstru píší 10 testů (á 10 bodů) ze znalosti dějin a 10 testů (á 10 bodů) z poznávání probraných uměleckých děl. V obou kategoriích je nutné získat nejméně 51 bodů, aby student mohl přistoupit ke zkoušce. Chybějící testy z přednášek v semestru je možné si nahradit v zápočtovém týdnu nebo výjimečně v odůvodněných případech během zkouškového období.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování 10 testů z všeobecné znalosti dějin. (Minimum 51 bodů ze 100) Absolvování 10 testů z poznávání uměleckých děl. (Minimum 51 bodů ze 100) Nutnou vstupní podmínkou pro absolvování předmětu je znalost dějin v rozsahu středoškolské výuky: SOUČEK, J. Dějiny pravěku a starověku BENEŠ, Z. Dějiny středověku SOCHOROVÁ, M. Dějepis II. v kostce pro střední školy - novověk, dějiny nové doby Výsledné hodnocení předmětu se počítá jako aritmetický průměr 1. testů z historie, 2. poznávacích testů, 3. písemné zkoušky, 4. ústní zkoušky. KUKLÍK, J, KOUKOLÍK, J. Dějiny 20. století

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Umění starověkých civilizací – starověký Egypt a Mezopotámie 2. Krétsko-Mykénské umění, základní principy řeckého výtvarného umění a estetiky. 3. Řecké archaické, klasické a helénistické umění 4. Základní principy římského výtvarného umění a estetiky. 5. Křesťanství a umění – spory o zobrazování. Raně křesťanské a byzantské umění. 6. Románské výtvarné umění 7. Gotické výtvarné umění 8. Renesanční výtvarná teorie, florentská protorenesance, zobrazování prostoru v renesanci. 9. Vrcholná renesance (Michelangelo, Leonardo), zaalpská renesance (bří Eyckové) 10. Italské radikální baroko - malířství (Caravaggio), sochařství (Bernini), architektura (Borromini) 11. Baroko mimo Itálii – francouzský klasicismus, barokní malířství ve Španělsku a Nizozemí 12. Výtvarné umění první poloviny 19. století - neoklasicismus a romantismus 13. Výtvarné umění druhé poloviny 19. století - realismus, impresionismus a postimpresionismus 14. Základní principy výtvarného umění 20. století

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní