226-0223/02 – Ateliérová tvorba III (AT III)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity7
Garant předmětuProf. Ing. arch. Jindřich SvatošGarant verze předmětuProf. Ing. arch. Jindřich Svatoš
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIN02 Ing. arch. Tomáš Bindr
KIS05 Doc. Ing. arch. Josef Kiszka
KRC05 Ing. arch. Igor Krčmář, Ph.D.
NED075 Ing. arch. Martin Nedvěd, Ph.D.
ROS08 Ing. arch. Dušan Rosypal
VOJ20 Ing. arch. Aleš Vojtasík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Úkolem je postupná profilace studentů a vybudování základních návyků týmové práce a umění kooperace mezi různě profilovanými partnery s přihlédnutím k budoucí specializaci. Soustřeďuje se na problematiku areálových celků a solitérního objektu v něm tedy řešení územního celku a vztahu celku a solitérního objektu. Z hlediska techniky a technologie projektu prohlubuje problematiku o vnímání vztahu celku a jednotlivosti, obecných podmínek, kontextu a týmové práce. Cílem je naučit základním principům a dovednostem v řešení (holistické) urbanistické struktury či souboru staveb (uspořádání – stavba – proces). Rozsah zpracování bude odpovídat rozsahu dokumentace k územnímu řízení. Předmět je multidisciplinární a v jeho rámci budou procvičovány navíc separovaněji dovednosti z PS, TZB a dalších disciplín.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Ateliérová tvorba III – areálové celky s důrazem na postindustriální soubory, jejich revitalizaci a konverzi.. Rozvíjí dovednosti předcházejících ateliérů a má za účel praktickou aplikaci, ověření a potvrzení získaných teoretických poznatků při hledání nových funkcí a forem v daném kontextu. Ateliér je zaměřen na problematiku týmové práce na úkolu během řešení specifických areálových celků ve vztahu, jak k chráněným zájmům (ochraně hodnot životního prostředí i kulturního dědictví), tak k potřebám trvalého udržitelného rozvoje. Okruhy témat Konverze postindustriální struktury Rehabilitace a revitalizace monofunkčních struktur (i tzv. sídlišť) Administrativní a správní parky Areály nemocniční a lázeňské Výzkumné a technologické parky Výrobní areály Polyfunkční zóny Komerční parky Skladové, výrobní a logistické parky Instalace, jejich začlenění a ekologizace

Povinná literatura:

Kolektiv autorů: Projektování staveb bytových a občanských, SNTL Praha 1979 Neufert, E.: Navrhování staveb, Consultinvest 1995

Doporučená literatura:

Menčlová, Rákosník, Semeráková: Nauka o budovách 10, 20 Medek, F.: Technická infrastruktura měst a sídel,, ČVUT - FA, Praha 1991 Hrůza, J., Zajíc, J.: Vývoj urbanismu I. a II.díl,, Čvut - FA, Praha 1996 B.Kubát - M.Kaun : Dopravní stavby 10 (skripta ČVUT Praha, 1998) Štědrý: Průmyslové stavby-Transformace průmyslu ve městech, ČVUT Praha, A další dle zadání a dispozic vedoucího ateliéru a konzultantů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace, kritiky

E-learning

Další požadavky na studenta

exkurze / Brno, LVA + Praha (2_denní) expedice / Itálie (Bienále Benátky, Řím) urbanistický workshop

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. seznámení se zadáním, prohlídka místa 2. analýzy, příprava, koncept 3. analýzy, příprava, koncept 4. kritika 1., prezentace – příprava, koncept 5. návrh, konzultace 6. návrh, konzultace 7. návrh, konzultace 8. návrh, konzultace 9. kritika 2., prezentace - návrh 10. dokončení, konzultace 11. dokončení, konzultace 12. dokončení, konzultace 13. dokončení, konzultace 14. kritika 3., prezentace - elaborát SP, obhajoba

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2013/2014 zimní
2012/2013 zimní