226-0225/01 – Architektonické kreslení II (AK II)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity2
Garant předmětuMgr. Věra KubicováGarant verze předmětuMgr. Věra Kubicová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB03 Mgr. Věra Kubicová
NOV0081 MgA. Libor Novotný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Kresebná analysa stávající architektury s použitím fotografií půdorysů pohledů a řezů (modifikace perspektivního pohledu na objekt, analysy konstrukcí a hmot v axonometrii, barevná interpretace).

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Skicování prostorové analysy architektonického objektu, axonometrická analysa z dokumentace k dané architektuře. Volba typu perspektivy (jedno, dvou a tříúběžníková)ve vztahu k tomu, co má být v analyse zachyceno (konstrukce, hmoty, vnitřní prostor). Grafická a barevná interpretace, vedení skicáku a tvorba posteru jako grafického výstupu.

Povinná literatura:

Zamora Mola, Francesc, ed.:The sketchs, LOFT Publikations, Barcelona, 2010 Pretzel, Rudolf: Bauzeichnung und Darstehllungtechnik, Architectural drawing,Karl Kramer Verlag, Studgard-Zurych

Doporučená literatura:

Edwards, Brian, W.: Understanding architecture through drawing, London: Eand EF, 1994 Sprekelmeyer. Ken, F.: Clasical readings in architecture, Boston:WSB,1999 Schulz, Christian-Norbert: Genius Loci: krajina, místi, architektura,Praha: Dokořán, 2010 Honzík, Karel: Z tvorby životního slohu: Praha: Nakladatelství politické literatury, 1965

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Portofolio Závěrečná práce : Formou plakátu zpracovaný kresebný koncept

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Prohloubení schopnosti tvorby arch. kresebné zkratky. Propojení digitálních a kreslířských reprezentací v architektonického návrhu. Užití kresby v grafickém designu. 1. Prostorové studie 2. Kreslířská zkratka 3. architektonický detail 4. Stafáž 5. Písmo v architektonických výkresech 6. Architektonická kresba objektů v interiéru 7. Architektonické kreslení objektů v exteriéru

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní
2010/2011 letní