226-0228/01 – Ateliérová tvorba Va (AT Va)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity3
Garant předmětuProf. Ing. arch. Jindřich SvatošGarant verze předmětuProf. Ing. arch. Jindřich Svatoš
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
HOR606 Ing. arch. Jiří Hořínek, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
KUB23 Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D.
RYK007 Ing. Eva Machovčáková, Ph.D.
FRO04 Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.
RIE0008 Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
TES046 Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
VID046 Ing. arch. Lucie Videcká
VLC078 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prověření schopnosti studentů analytického a syntetického tvůrčího myšlení (konceptuální práce).

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmětem ateliéru je rozpracování vybrané architektonické studie, kterou studenti navrhovali v předešlých ročnících v ateliérech Ateliérová tvorba I., II. a III. a převedení tohoto návrhu budovy do podoby odpovídající projektu pro stavební povolení. V tomto ateliéru - Ateliérová tvorba Va. - provedou studenti návrh stavebního a konstrukčního řešení celé stavby. Výsledkem práce bude projekt pro stavební povolení. V rámci předmětu Ateliérová tvorba Va budou studenti prakticky aplikovat znalosti získané v již absolvovaných odborných předmětech. Studenti samostatně pod vedením vyučujícího vypracují projekt do fáze projektu pro stavební povolení na budovu podle konkrétního zadání. Může se jednat o budovu obytnou (např. bytový dům, nízkoenergetický bytový dům, ubytovna), budovu občanského vybavení (např. dům kultury, obchodní dům, zdravotní středisko,administrativní budova, základní škola, hotel apod.), nebo budovu průmyslovou (např. výrobní hala). Projekt bude vypracován v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb. a z této vyplývajících závazných předpisů, které jsou uvedeny v seznamu literatury. Předmět AT Va. navazuje na předmět AT IV. Vypracování projektu ve stupni dokumentace - stavební povolení na vybraný typ budovy podle zadání.

Povinná literatura:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon č. 360/1992 Sb. (novela z roku 2003) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Platné ČSN.

Doporučená literatura:

Neufert: Navrhování staveb, Consultinvest, Praha 1995 Periodika aktuální architektury - zejména: Detail, Domus, Deutsche Bauzeintung, ASB, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu, apod. Digitální media: Archiweb, Archdaily, ADGnews. Další dle zadání a dispozic vedoucího ateliéru a konzultantů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace, presentace - kritika.

E-learning

Neprobíhá.

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
226-0227 AT IV Ateliérová tvorba IV Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. seznámení se zadáním 2. vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 3. zásady vypracování dokumentace 4. návrh, konzultace 5. návrh, konzultace 6. návrh, konzultace 7. návrh, konzultace 8. návrh, konzultace 9. návrh, konzultace 10. dokončení, konzultace 11. dokončení, konzultace 12. dokončení, konzultace 13. dokončení, konzultace 14. kritika 1., prezentace - elaborát SP, obhajoba

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní