226-0232/02 – Bakalářská práce (BP)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity15
Garant předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.Garant verze předmětuProf. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAU035 Ing. arch. Milada Baumannová, Ph.D.
BIN02 Ing. arch. Tomáš Bindr
HUR0004 Ing.arch. Petr Hurník
KIS05 Doc. Ing. arch. Josef Kiszka
KOV41 Ing.arch. Jan Kovář
KRC05 Ing. arch. Igor Krčmář, Ph.D.
MAJ01 Ing.arch. Renata Májková
RIE0008 Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.
ROS08 Ing. arch. Dušan Rosypal
STU06 Ing. arch. Aleš Student, Ph.D.
SAF0044 MgA. Vendula Šafářová, Ph.D.
SPA184 Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
VAC19 Ing.arch. Radim Václavík
VIT05 Ing.arch. Milena Vitoulová
VOJ20 Ing. arch. Aleš Vojtasík
ZEL17 Ing. arch. Jan Zelinka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+18

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem bakalářské práce je projevení znalostí z projektování pozemních staveb s důrazem na konstrukční a architektonickou koncepci stavby s podmínkou vytvoření projektu pro provedení stavby. Zásadou je absolvování procesu rozpracování dokumentace pro územní rozhodnutí do podrobné fáze s řešením variant, které prokážou cestu k optimálnímu řešení. Podmínkou je kvalitní projekt pro stavební povolení s návazností na inženýrskou infrastrukturu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Bakalářská práce je komplexním dokumentem prokazujícím (společně se státními zkouškami z hlediska teoretických znalostí) schopnost bakaláře aplikace dovedností získaných tréninkem v profesní praxi.

Povinná literatura:

ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY Stavební zákon (Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) Vyhláška č.268/2009 o technických požadavcích na stavby Vyhláška č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory (2005) ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody

Doporučená literatura:

ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY Stavební zákon (Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) Vyhláška č.268/2009 o technických požadavcích na stavby Vyhláška č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory (2005) ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

.........................................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení se zadáním a vyhláškou 499/2006 Sb.. 2. Rozbor dokumentace pro stavební povolení. 3.-6. Konzultace 7. Koncepce prováděcího projektu. 8. Koncepce prováděcího projektu, prováděcí projekt půdorysné části, řezové části. 9. Komplexní koordinace půdorysné a řezové části s fasádami. 10. Koncepce hlavních konstrukčních detailů. 11.-13. Projekt pro provedení stavby. 14. Prezentace bakalářské práce - obhajoba.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 letní