226-0232/04 – Bakalářská práce (BP)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAU035 Ing. arch. Milada Baumannová, Ph.D.
HOR606 Ing. arch. Jiří Hořínek, Ph.D.
JUT005 Ing. arch. Sandra Jüttnerová
KRC05 Ing. arch. Igor Krčmář, Ph.D.
FRO04 Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.
PER64 prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
RIE0008 Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.
ROS08 Ing. arch. Dušan Rosypal
RIH082 Ing. arch. Pavel Řihák, Ph.D.
SVA0169 Prof. Ing. arch. Jindřich Svatoš
SPA184 Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
TRE06 Doc. Ing. arch. Zdeněk Trefil
VAC19 Ing.arch. Radim Václavík
VID046 Ing. arch. Lucie Videcká
VOJ20 Ing. arch. Aleš Vojtasík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem bakalářské práce je projevení znalostí z projektování pozemních staveb s důrazem na konstrukční a architektonickou koncepci stavby s podmínkou vytvoření projektu pro provedení stavby. Zásadou je absolvování procesu rozpracování dokumentace pro územní rozhodnutí do podrobné fáze s řešením variant, které prokážou cestu k optimálnímu řešení. Podmínkou je kvalitní projekt pro stavební povolení s návazností na inženýrskou infrastrukturu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Bakalářská práce je komplexním dokumentem prokazujícím (společně se státními zkouškami z hlediska teoretických znalostí) schopnost bakaláře aplikace dovedností získaných tréninkem v profesní praxi.

Povinná literatura:

ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY Stavební zákon (Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) Vyhláška č.268/2009 o technických požadavcích na stavby Vyhláška č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory (2005) ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody

Doporučená literatura:

ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY Stavební zákon (Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) Vyhláška č.268/2009 o technických požadavcích na stavby Vyhláška č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory (2005) ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičeních v termínech stanovených vyučujícím. Odevzdání bakalářské práce ve stanoveném rozsahu a kvalitě.

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinné pravidelné konzultace s vedoucím práce a dalšími určenými konzultanty v rozsahu jimi určeném.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení se zadáním a vyhláškou 499/2006 Sb.. 2. Rozbor dokumentace pro stavební povolení. 3.-6. Konzultace 7. Koncepce prováděcího projektu. 8. Koncepce prováděcího projektu, prováděcí projekt půdorysné části, řezové části. 9. Komplexní koordinace půdorysné a řezové části s fasádami. 10. Koncepce hlavních konstrukčních detailů. 11.-13. Projekt pro provedení stavby. 14. Prezentace bakalářské práce - obhajoba.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2017/2018 letní