226-0233/01 – Ateliér ZAN II (A ZAN II)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity4
Garant předmětuDoc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.Garant verze předmětuDoc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ROS0035 Ing. arch. Tereza Burešová
DLA0007 Ing. arch. Ivona Dlábiková, Ph.D.
RYN0005 Ing.arch. Marek Hofman
HOL0011 Ing.arch. Martina Holubová
HOR606 Ing. arch. Jiří Hořínek
JUR0072 Ing.arch. Ondřej Juračka
OSI0012 Ing. arch. Roman Osika
SIB0018 doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
SLI0053 Ing. arch. Filip Slivka
SPA184 Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět rozvíjí aktivní tvůrčí schopnosti studenta na jednoduchém architektonickém zadání a schopnost pochopení postupu při tvorbě architektonického díla. Studenti se učí prezentovat vlastní práci různými technikami, vytvářet si a obhajovat vlastní názor, spolupracovat a hodnotit práci ostatních.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Ateliér Základy architektonického navrhování II (ZAN II) prohlubuje přípravu studentů ke kreativní práci v následujících předmětech ateliérové tvorby. Vede je k rozvíjení tvůrčího přístupu, pochopení výtvarných, prostorových a funkčních vztahů a orientace v prostoru. Zároveň cvičí porozumění a pochopení vztahu architektury ke konkrétnímu místu a kontextu. V ateliéru ZAN II se studenti učí na jednoduchých úkolech ateliérovou formou pochopit genezi tvorby architektonického návrhu a jeho interpretace. Studenti v ateliéru pod vedením pedagogů pracují na architektonickém projektu podle jednoduchého zadání. Využívá se znalostí a dovedností studentů získaných v předmětech ZAN I, architektonické kreslení I, architektonická kompozice I.

Povinná literatura:

Čítanka výkresů ve stavebnictví ( nebo obdobné kompendium) Soustava ČSN a Evropských norem v aktuálním znění -ČSN (ČSN 734301obytné budovy, ČSN 736110 Projektování místních komunikací, ČSN ISO 6707-1 (730000) Pozemní a inženýrské stavby, ČSN 73 0005 (730005) Modulová koordinace rozměrůve výstavbě) Neufert, E.Navrhování staveb, Consultinvest 1995 Nauka o stavbách / přednášky

Doporučená literatura:

ČSN 01 34 20 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části (červenec 2004) Čítanka výkresů ve stavebnictví ( nebo obdobné kompendium) Antal a kolektiv, Abstrakce a kreslení architektonického prostoru, ALFA Bratislava , 1973 Neufert, E., Navrhování staveb, Consultinvest 1995 ČSN 734301 – Obytné budovy

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student kromě průběžné práce v ateliéru v závěru semestru odevzdává semestrální práci obsahující grafické i textové zpracování zadaných úkolů a návrh prezentačního posteru. Předmět je ukončen závěrečnou společnou prezentací, při které student obhajuje, jak jeho návrhy a postupy splňují požadavky zadání. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Vyžaduje se minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluvu musí vyučující akceptovat (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Student průběžně odevzdává úkoly zadané na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. seznámení se zadáním 2. seznámení s ikonickými architektonickými objekty i se významnými současnými objekty 3. analýzy, příprava, koncept 4. analýzy, příprava, koncept 5. návrh, konzultace 6. návrh, konzultace 7. zadání klauzurní práce 8. návrh, konzultace 9. návrh, konzultace 10. návrh, konzultace 11. dokončení, konzultace 12. dokončení, konzultace 13. dokončení, konzultace 14. kritika 1., prezentace - elaborát ZAN, obhajoba

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní