226-0234/01 – Nauka o stavbách III (NoS III)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA47 Ing. Isabela Bradáčová, CSc.
FRO04 Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Nauka o stavbách učí základní pojmovou strukturu oboru architektonické typologie a požární bezpečnosti, jejíž znalost studentům umožní zpracovávat nové informace (nejen z tohoto předmětu) a zařazovat je do souvislostí. Znalosti jsou předpokladem pro vlastní tvůrčí práci v navazující ateliérové tvorbě. Student absolvováním předmětu získá orientaci v základní typologii občanských, průmyslových a zemědělských staveb a staveb pro dopravu včetně řešení veřejných prostranství v souvislosti s historickými a společenskými změnami a potřebami. Navazující blok přednášek přináší základní informace o požadavcích na požárně bezpečnostní řešení staveb.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Na přednáškách z Nauky o stavbách III se studenti seznamují se základy architektonického návrhu jednotlivých typů staveb s ohledem na jejich kulturní i technický význam a vliv na kvalitu vystavěného prostředí z pohledu jednotlivce i společnosti. Architektura občanských, průmyslových a zemědělských staveb a staveb pro dopravu včetně řešení veřejných prostranství je uvedena do souvislostí historických, typologických a provozních včetně platných norem a předpisů. Navazující přednášky se věnují základním požadavkům požárně bezpečnostního řešení staveb. Přednášky jsou doplněny exkurzemi za poznáním staveb historických i současných a externími přednáškami.

Povinná literatura:

LITERATURA K TÉMATU OBECNĚ Neufert, Ernst. Navrhování staveb. Schránil, Bedřich a kol. Projektování staveb bytových a občanských. Praha: SNTL, 1979. Štípek, Jan a kol. Základy nauky o stavbách. Praha: ČVUT, 2005. Filipiová, Daniela. Projektujeme bez bariér. (pozor – změna vyhlášky č. 398) www.nipi.cz (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR)

Doporučená literatura:

ODBORNÉ ČASOPISY Odborné architektonické časopisy české i zahraniční: Architekt, ERA21, Stavba, Detail, Topos, Architectural Review apod. (dostupné ve studovně Ústřední knihovny VŠB a ve fakultní knihovně FAST) ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY Stavební zákon (Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) Vyhláška č.268/2009 o technických požadavcích na stavby Vyhláška č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory (2005) ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody Literatura k jednotlivým tématům je uvedena u přednášek.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti zpracovávají odpovědi na otázky zadávané v jednotlivých přednáškách a zpracovávají samostatnou seminární práci k přednášené tématice.

E-learning

Předmět se nevyučuje formou e-learningu.

Další požadavky na studenta

Na studenty nejsou kladeny další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. UNIVERZITY, VYSOKÉ ŠKOLY Stavby pro výchovu a vzdělávání. Stýblo, Zbyšek. NAUKA O STAVBÁCH. Školské stavby. Praha: ČVUT, 2010. Vyhláška 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Karfík, Vladimír; Karfíková, Světla a Marcinka, Marián. Nové smery vo výstavbe škol. 1963. Nair, Prakash; Fielding, Randall a Lackney, Jeffery. The Languafe of School Design: Design Patterns for 21st Century Schools. Minneapolis, USA: DesignShare, 2009. Taylor, Anne. Linking Architecture and Education. Sustainable Design of Learning Environments. 2009. Dudek, Mark. Children´s Spaces. 2009. Dudek, Mark. Schools and Kindergartens. A Design Manual. 2008. Boys, Jos. Towards Creative Learning Spaces. Re-thinking the Architecture of PostCompulsory Education. 2011. webové stránky www.designshare.com, www.fieldingnair.com 2. KNIHOVNY Kurka, Ladislav. Architektura knihoven. Praha: SKIP, 2011. KNEIDL Pravoslav. Z historie evropské knihy: po stopách knih, knihtisku a knihoven. Praha: Svoboda, 1989. Cejpek, Jiří a kol: Dějiny knihoven a knihovnictví. 1996 Příručka pro technické knihovny. UVTEI – Praha 1977 Souvislosti 1/2008 – téma: Knihovny Národní technická knihovna 9.9.2009 Časopis Architekt 03/2010 3. PRŮMYSLOVÉ STAVBY Kovařík, Pospíšil, Štědrý: Průmyslové stavby. 1986. Hlaváček: Architektura pohybu a proměn. 1985. Štědrý: Nauka o stavbách V. Transformace průmyslu ve městech. 1995. Dvořáková, Frágner, Šenberger. Industriál_paměť_východiska. 2007. Dvořáčková, Jiroušková, Pešta: 100 technických a industriálních staveb Středočeského kraje. 2008. Ševeček: Zrození Baťovy průmyslové metropole. 2009. Průmyslové dědictví. (sborník) 2008. Časopis ARCHITEKT 10/2009 4. STAVBY PRO VENKOV 5. ARCHITEKTURA PRO DOPRAVU Zlatý řez č. 55. Automobil, architektura a město. 6. PROSTOR MEZI DOMY – architektura veřejných prostranství 1 .část 7. PROSTOR MEZI DOMY – architektura veřejných prostranství 2 .část Gehl, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012. Gehl, Jan a Gemzoe Lars. Nové městské prostory. Brno: ERA, 2002. Sitte, Camillo. Stavba měst podle uměleckých zásad. Jacobsová, Jane. Život a smrt amerických velkoměst. Praha: Odeon, 1975, nebo MOX NOX, 2012. PROSTORY – průvodce tvorbou a ochranou veřejných prostranství. Brno: Partnerství. 8. – 14. PŘEDNÁŠKY POŽÁRNÍ OCHRANA

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní