226-0236/02 – Seminář k bakalářské práci (SemBak)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAU035 Ing. arch. Milada Baumannová, Ph.D.
HOR606 Ing. arch. Jiří Hořínek, Ph.D.
JUT005 Ing. arch. Sandra Jüttnerová
KRC05 Ing. arch. Igor Krčmář, Ph.D.
FRO04 Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.
PER64 prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
RIE0008 Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.
ROS08 Ing. arch. Dušan Rosypal
RIH082 Ing. arch. Pavel Řihák, Ph.D.
SVA0169 Prof. Ing. arch. Jindřich Svatoš
SPA184 Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
TRE06 Doc. Ing. arch. Zdeněk Trefil
VAC19 Ing.arch. Radim Václavík
VID046 Ing. arch. Lucie Videcká
VOJ20 Ing. arch. Aleš Vojtasík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Před odevzdáním bakalářské práce předvede student svým pedagogům svou bakalářskou práci. Při splnění požadované rozpracovanosti mu bude udělen zápočet.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Bakalářská práce v rámci studijního programu Architektura a stavitelství má být výsledným projektem studenta, který má touto formou prokázat schopnost architektonického návrhu budovy a dále schopnost dopracovat projekt do fáze projektu pro stavební povolení a prováděcího projektu. Aby vůbec bylo možné tento úkol splnit, studenti použijí svou architektonickou studii vypracovanou v rámci některého z předcházejících ateliérů a tu budou dále zpracovávat.

Povinná literatura:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon č. 360/1992 Sb. (novela z roku 2003) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Platné ČSN Neufert: Navrhování staveb, Consultinvest Praha 1995 a další dle zadání a dispozic vedoucího bakalářské práce a pedagogů specialistů.

Doporučená literatura:

Neufert: Navrhování staveb, Consultinvest Praha 1995 a další dle zadání a dispozic vedoucího bakalářské práce a pedagogů specialistů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinné pravidelné konzultace s vedoucím práce a dalšími určenými konzultanty v rozsahu jimi určeném.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení se zadáním a vyhláškou 499/2006 Sb. 2. Rozbor dokumentace pro stavební povolení 3.- 6. Konzultace projektu 7. Koncepce prováděcího projektu 8. Koncepce prováděcího projektu, prováděcí projekt půdorysné části, řezové části 9. Komplexní koordinace půdorysné a řezové části s fasádami 10. Koncepce hlavních konstrukčních detailů 11.-13. Projekt pro provedení stavby 14. Prezentace bakalářské práce - obhajoba V rámci semináře k bakalářské práci, budou probíhat konzultace formou ateliéru, kde je především žádoucí, aby docházelo k efektivní koordinaci pedagogů specialistů společně s vedoucími bakalářské práce a studentů. Vzhledem k náročným požadavkům na kvalitu bakalářských prací se jeví jako nezbytné, aby celý proces tvorby bakalářské práce probíhal sice samostatně, ale s možností setkávání všech zainteresovaných účastníků ve společně určeném čase a místě.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2017/2018 letní