226-0237/01 – Dějiny architektury a urbanismu I (DAaU I)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity2
Garant předmětuPhDr. Jiří Jung, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Jiří Jung, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUN0038 PhDr. Jiří Jung, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je charakterizovat vývoj světové zvláště evropské architektury od počátků po konec 19. století. Důležité je nejen popsat, ale také vysvětlit zákonitosti vývoje architektury. Student má umět zařadit základní stavební projevy určitých období. Požadavky na seminární práci Seminární práce je líčením dějin a stavebního vývoje historické budovy jako pokus o objektivní zpracování. Nejde o esej, kam by se vkládal vlastní názor. Jako téma práce si lze zvolit historickou stavbou vzniklou nejpozději na přelomu 19. A 20. století. Secesní budovy je možné volit, moderní stavby jsou náplní jiných předmětů a není možné je pro tyto účely zpracovávat. Doporučeny jsou stavby menší a v blízkosti bydliště studenta, aby mohl snadněji sehnat dokumentaci a stavbu si prohlédnout. Práce obsahuje identifikační údaje stavby (název katastrálního území, číslo parcelní a číslo popisné, pokud existuje), katastrální mapu (stačí stažená z internetu cuzk.cz, není třeba výpis z katastru jako právní doklad.) Dále obsahuje plánovou dokumentaci, minimum je půdorys přízemí. Důležitá je vlastní znalost stavby, je třeba si budovu prohlédnout a nafotit včetně interiéru. Zdrojem práce musí bý t kromě jiného alespoň jedna tištěná kniha, ne pouze internet. Do seminární práce nepatří pověsti ani jako marginálie!!! Dále do seminární práce nepatří popisy mobiliáře (sochy ano, ale v kostele ne monstrance, ciboria..., na zámku může být popsána štuková výzdoba, ale ne talíře, jednotlivé kusy nábytku... Struktura práce úvod – proč si student práci vybral, může být subjektivní popis stavby – Student charakterizuje půdorys co do tvaru, počet křídel, dispozici, střechy, stropy, klenby, suterény, použité stavební materiály, výzdobu historie a stavební vývoj - lze zpracovat dohromady nebo rozdělit do dvou kapitol – historie - ...hrad byl založen...dobyt...prodán... koupen... a stavební vývoj - jádrem hradu je obytná věž... , k němuž bylo v pozdní gotice přistavěno předhradí... závěr – zařazení stavby ke stylu a zhodnocení jejího významu pro lokální dějiny architektury a srovnání s jinými podobnými stavbami přibližně téhož stáří Na flash disku nebo mailem se předávají pouze verze ke konzultaci. Odevzdává se buď výtisk nebo nepřepisovatelné CD nebo DVD. Formát práce musí být takový, aby se dal ve škole otevřít. Literatura se uvádí takto: Samek, B. a kol.: Umělecké památky Moravy a Slezska. Praha 1994. Díl I, A – I, s. 130 – 132. Samek, B. a kol.: Umělecké památky Moravy a Slezska. Praha 1999. Díl II, J – N, s. 120 – 125.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Seznámení se s vývojem historické architektury a stavitelství do konce 19. století s důrazem na stylové zatřídění a vývoj konstrukce v jednotlivých historických obdobích. 1. Stavitelství a architektura – význam a úkoly, základní stavební terminologie 2. základní pojmy historické architektury – historické klenby, stropy... 3. základní pojmy historické architektury – dispoziční členění profánních a sakrálních staveb 4. Stavební formy pravěku a starověku (starší doba kamenná až bronzová, mimoevropské oblasti, Egypt) 5. Stavební formy starověku (antické Řecko) 6. Stavební formy starověku (antický Řím) 7. Stavební formy středověku (křesťanská antika, předrománské období, Byzanc) 8. Stavební formy středověku (románský sloh) 9. Stavební formy středověku (gotika) 10. Stavební formy novověku (renesance) 11. Stavební formy novověku (baroko) 12. Stavební formy novověku (klasicismus) 13. Stavební formy novověku (historismus a romantismus) 14. Stavební formy 19. a počátku 20. století (pozdní historismus a secese)

Povinná literatura:

Koch, W.: Evropská architektura: encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha 2009. Syrový, B.: Architektura. Praha 1973. Edice Oborové encyklopedie SNTL.

Doporučená literatura:

Syrový B.: Architektura svědectví dob. Praha 1974. Dudák V. - Neškudla, B. - Pošva, R.: Encyklopedie světové architektury. Praha 2002. Pijoan J. : Dějiny umění 1 – 10 (obrazová příloha). Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb. Praha 2003. Syrový, B.: Architektura. Oborové encyklopedie SNTL. Praha 1973. Raeburn, M. A kol.: Dějiny architektury. Praha 1993. UPOZORNĚNÍ: Ke studiu nedoporučuji publikace Jiřího Tichánka a Jana P. Štěpánka. Obsahují zásadní nepřesnosti v terminologii a závěry mnohdy velmi se odchylující od obecně přijímaných v dějinách architektury, památkové péči a souvisejících oborech. Podrobnější informace jsou v recenzích např. J. Juroka na knihu Šlechtická sídla na Novojičínsku ve Vlastivědném sborníku okresu Nový Jičín z roku 2007, T. Baletky na Fojtství na Novojičínsku ve Vlastivědném sborníku Novojičínska z roku 2013 a T. Baletky na Vodní mlýny na Novojičínsku v tomtéž periodiku.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test seminární práce

E-learning

Další požadavky na studenta

workshop s prohlídkou památek

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Seznámení se s vývojem historické architektury a stavitelství do konce 19. století s důrazem na stylové zatřídění a vývoj konstrukce v jednotlivých historických obdobích. 1. Stavitelství a architektura – význam a úkoly, základní stavební terminologie 2. základní pojmy historické architektury – historické klenby, stropy... 3. základní pojmy historické architektury – dispoziční členění profánních a sakrálních staveb 4. Stavební formy pravěku a starověku (starší doba kamenná až bronzová, mimoevropské oblasti, Egypt) 5. Stavební formy starověku (antické Řecko) 6. Stavební formy starověku (antický Řím) 7. Stavební formy středověku (křesťanská antika, předrománské období, Byzanc) 8. Stavební formy středověku (románský sloh) 9. Stavební formy středověku (gotika) 10. Stavební formy novověku (renesance) 11. Stavební formy novověku (baroko) 12. Stavební formy novověku (klasicismus) 13. Stavební formy novověku (historismus a romantismus) 14. Stavební formy 19. a počátku 20. století (pozdní historismus a secese)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní