226-0239/01 – Dějiny architektury a urbanismu III (DAaU III)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity3
Garant předmětuPhDr. Jiří Jung, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Jiří Jung, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUN0038 PhDr. Jiří Jung, Ph.D.
NED075 Ing. arch. Martin Nedvěd, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je popsat a interpretovat zákonitosti vývoje konkrétních typů historických staveb. Je třeba umět nejen popsat vývoj architektury, ale i vsvětlit jeho zákonitosti. Student má umět zařadit nejrozšířenější typy historických staveb od počátků stavební kultury po konec 19. století.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Získání přehledu o typových podobách historické profánní a sakrální architektury 1) Základní dělení historických staveb, 2) Antický chrám 3) Antické stavby občanské vybavenosti, antické obytné domy 4) Románské kostely, románské rotundy 5) Gotický kostel, gotická katedrála 6) Středověký hrad, středověká tvrz 7) Středověký a novověký klášter 8) Měšťanský dům středověku a novověku 9) Renesanční zámek a další typy renesančních aristokratických sídel a voluntární architektury, Barokní zámek 10) Barokní kostely (Il Gesú, …), klasicistní kostely 11) Vesnický dům u nás 12) Vodní a větrné mlýny od středověku do počátku 20. století 13) Výrobní objekty industriálního období 14) Inženýrská architektura v minulosti

Povinná literatura:

Lauermann, Semeráková: Vývoj architektury 1,2, ČVUT Praha 1999

Doporučená literatura:

Marhold, K.: Sídla, urbanistická typologie, ČVUT Praha 1997 Kučera, V.: Architektura inženýrských staveb, ČVUT Praha 1995. Hrůza, J.: Vývoj urbanismu I, II, ČVUT Praha 1997. Dějiny hmotné kultury I/1, 2 a II/1, 2. UPOZORNĚNÍ: Ke studiu nedoporučuji publikace Jiřího Tichánka a Jana P. Štěpánka. Obsahují zásadní nepřesnosti v terminologii a závěry a metodologická stanoviska mnohdy velmi se odchylující od obecně přijímaných v dějinách architektury, památkové péči a souvisejících oborech.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test seminární práce

E-learning

Další požadavky na studenta

workshop s prohlídkou památek

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Typy historických staveb 1) Základní dělení historických staveb, 2) Antický chrám 3) Antické stavby občanské vybavenosti, antické obytné domy 4) Románské kostely, románské rotundy 5) Gotický kostel, gotická katedrála 6) Středověký hrad, středověká tvrz 7) Středověký a novověký klášter 8) Měšťanský dům středověku a novověku 9) Renesanční zámek a další typy renesančních aristokratických sídel a voluntární architektury, Barokní zámek 10) Barokní kostely (Il Gesú, …), klasicistní kostely 11) Vesnický dům u nás 12) Vodní a větrné mlýny od středověku do počátku 20. století 13) Výrobní objekty industriálního období 14) Inženýrská architektura v minulosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní