226-0241/02 – Dějiny architektury a urbanismu V (DAaU V)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity3
Garant předmětuPhDr. Jiří Jung, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Jiří Jung, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUN0038 PhDr. Jiří Jung, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Architektura 20. století je studentům vykládána v souvislostech celospolečenských a je kladen důraz na pochopení nástupu nových a dlouho hledaných funkcionalistických trendů, které se postupně profilují v jednotlivých směrech a v rukou jedinečných tvůrců.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Student získá poznatky o architektuře v kontextu evropské i kultury i zámoří od počátku 20. století do druhé světové války. Orientuje se v širším vývoji modernismu a architektonických avantgard a pochopí je i na příkladech architektury z českého a československého prostředí.

Povinná literatura:

Frampton Kenneth: Moderní architektura, Kritické dějiny, Academia, Praha 2004 Haas, F.: Architektura 20. století, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1980 Koch, W.: Evropská architektura, Ikar, Praha, 1998 Punte Moisés: Rozhovory s Miesem van der Rohe, Archa, Zlín 2010

Doporučená literatura:

Le Corbusier – Saugnier: Za novou architekturou, Rezek, Praha 2005 Nosek Jiří: Funkcionalismus ve vědě a filosofii, Filosofia, nakl. Filosof. Ústavu AV ČR, Praha 2001 Popper Karl R: Bída historicismu, Oikoymenh, Praha 2000

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti během semestru píší 10 testů z všeobecné znalosti dějin 20. století a 10 testů z poznávání významných staveb 1. pol. 20. století. Testy je možné nahradit v zápočtovém týdnu nebo v odůvodněných případech ve zkouškovém období.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování 10 testů z všeobecné znalosti dějin 20. století. (Minimálně 51 bodů ze 100) Absolvování 10 testů na poznávání významných staveb 1. pol. 20. století. (Minimálně 51 bodů ze 100) Pro absolvování přemětu se jako vstupní podmínka vyžaduje středoškolská znalost dějěpisu 19. a 20. století. Výsledné hodnocení předmětu se počítá jako aritmetický průměr 1. testů z historie, 2. poznávacích testů, 3. písemné zkoušky, 4. ústní zkoušky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Architektura přelomu 19. a 20.století a vliv průmyslové revoluce 2. Secese 3. Secese 4. Kubismus 5. Tradicionalismus 6. Tradicionalismus a expresionismus 7. Moderna 8. Moderna 9. Funkcionalismus 10. Funkcionalismus 11. Architektura fašistická 12. Sorela 13. Sorela 14. Shrnutí a závěr

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní