226-0242/01 – Soudobá architektura (SouA)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity3
Garant předmětuProf. Ing. arch. Petr HrůšaGarant verze předmětuProf. Ing. arch. Petr Hrůša
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER64 prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rovněž pochopení zásad nezbytných pro návrh soudobých děl a schopnost interpretace parametrů jednotlivých staveb s ohledem nejenom na jejich význam a funkci (bydlení, občanská vybavenost, výroba, atd).

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Osnova předmětu plynule navazuje na předcházející předměty Dějiny architektury a urbanismu I – V a vhodně je doplňuje. Přednášející klade důraz na pochopení architektonické tvorby ve druhé polovině 20. století s ohledem na rozdílný politicko-hospodářský vývoj ve světě a konečně aktuální současnou tvorbu. Znalost soudobé architektury je potřebná pro práci architekta a stavebního inženýra a její získání vyžaduje odborné školení.

Povinná literatura:

1. Frampton Kenneth: Moderní architektura, Kritické dějiny, Academia, Praha 2004 2. Čejka, J.: Tendence současné architektury, ČVUT Praha 1998 3. Le Corbusier – Saugnier: Za novou architekturou, Rezek, Praha 2005 4. Morales - Ignasi de Sola: Topografie současné architektury-diference, Česká komora architektů, Praha 1999 5. Švácha Rostislav: Regionalismus-internacionalismus, Česká komora architektů, Praha 1999 6. Scruton Roger: Estetické porozumění, Barrister & Principal – studio, Brno 2005 7. Scruton Roger: Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře, Academia Praha 2002 8. Hermach Jiří: Filosofie architektury, Triton, Praha 2001 9. Kadeřávek František: Geometrie a umění v dobách minulých, Regleta, Praha 1994 10. Vopěnka Petr: Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci, Práh, Praha 2000 11. Kratochvíl Petr: O smyslu a interpretaci architektury, VŠUP, Praha 2005

Doporučená literatura:

12. Norberg-Schulz, Ch.: Génius loci, Dokořán, Praha 2010 13. Norberg-Schulz, Ch: Intentions in Architecture, Oslo 1963 14. Norberg-Schulz, Ch: Existence, Space and Architektur, London 1971 15. Ševčík Oldřich, Beneš Ondřej: Architektura 60. let v české architektuře 20. století, Grada, 2009 16. Ševčík Oldřich: Problémy moderny a postmoderny, Praha : České vysoké učení technické, 1992

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu studia jsou psány kontrolní testy a předmět je zakončen zkouškou.

E-learning

http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/saau/index.html

Další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na přednáškách v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Postmoderna 2. Postmoderna 3. Šedesátá v Československu 4. Sedmdesátá léta v Československu 5. Osmdesátá léta v Československu 6. Architektura po Sametové revoluci 7. Architektura 20. století ve světě 8. Architektura 20. století ve světě 9. Architektura 20. století ve světě 10. Architektura 20. století ve světě 11. Architektura přelomu 21.století 12. Architektura přelomu 21.století – perspektivy vývoje 13. Soudobá architektura v historickém prostředí, obnova městských sídel a regenerace historických objektů 14. Shrnutí a závěr Nutnou součástí pochopení nejen současné architektonické tvorby je absolvování zahraničních exkursí. Napříkald: Berlín, Mnichov, Vídeň, Amsterodam, Rotterdam, Utrecht, Basilej, Curich, Bern, Lutzern, Paříž, Lion, Barcelona, Londýn, Řím, Lublaň, Kodaň, Wratislav.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní