226-0244/01 – Urbanismus a územní plánování I (UaUP I)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity3
Garant předmětuProf. Ing. arch. Petr HrůšaGarant verze předmětuProf. Ing. arch. Petr Hrůša
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAU035 Ing. arch. Milada Baumannová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět navazuje na první cyklus přednášek Urbanismus a územní plánování I a klade si za cíl objasnit studentům územní plánování a jeho funkce.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je koncipován tak, aby navázal na dosud získané znalosti v oblasti historie architektury a dále je rozvíjel v oblastech urbanismu a územního plánování. Student bude schopen na základě získaných znalostí nejen analyzovat ale i jednoduše syntetizovat konkrétní architektonické a urbanistické prostředí a porozumět mu. Princip, který měl na mysli Camillo Sitte, se začal vytrácet už na základě avantgardních představ o městech a veřejném prostoru ve 20. letech dvacátého století. Jako reakce na asociální prostředí pro bydlení v 19. století vznikl na základě závěrů kongresu CIAM koncept tzv. funkčního města. Jde o pochopení toho, co je umělecký architektonický aspekt , který patří k nadčasovým principům architektury a urbanismu, vedle těch dočasných, kam patří design a akční nebo konceptuální umění.

Povinná literatura:

- Zákon 183/2006 - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - Vyhláška 132/98 - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - Vyhláška 137/98 - Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu

Doporučená literatura:

Další související zákony, vyhlášky a legislativa. Zákony související se životním prostředím a praktické uplatnění v praxi: 1. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí - EIA 2. č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 3. č. 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon) 4. č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) 5. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 6. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči 7. č. 89/2002 Sb. o ochraně ovzduší 8. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákon o odpadech atd

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na přednáškách v termínech stanovených vyučujícím. Aktivní účast na přednáškách.

E-learning

Další požadavky na studenta

Předpokladem ke složení ústní zkoušky je všeobecná orientace v oblasti urbanismu a územního plánování; základní znalosti z prostorových proměn v průběhu dějin. Další předpoklad složení zkoušky je vypracování eseje na dané téma a písemný test.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Funkce územního plánování 2. Funkce urbanismu 3. Specifika urbanismu 4. Statické prvky urbanismu 5. Dynamické prvky urbanismu 6. Urbanistický materiál 7. Urbanizace 8. Historická role urbanismu 9. Regulace výstavby měst 10. Zákon o územním plánování 11. Historie stavebního práva 12. Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. 13. Hlavní principy nového zákona 14. Cíl ÚP, definice ÚP, definice pojmů, nástroje ÚP

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 70%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní