226-0245/01 – Urbanismus a územní plánování II (UaUP II)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity2
Garant předmětuProf. Ing. arch. Petr HrůšaGarant verze předmětuProf. Ing. arch. Petr Hrůša
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAU035 Ing. arch. Milada Baumannová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen na základě získaných znalostí analyzovat konkrétní architektonické a urbanistické prostředí a porozumět mu.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je koncipován tak, aby navázal na dosud získané znalosti v oblasti historie architektury a dále je rozvíjel v oblastech urbanismu a územního plánování.

Povinná literatura:

1. Zevi Bruno: Jak se dívat na architekturu, Československý spisovatel, Praha 1966 2. Vitruvius: Deset knih o architektuře, Stát. nakl.krásné literatury, hudby a umění, Praha 1953 3. Frampton Kenneth: Moderní architektura, Kritické dějiny, Academia, Praha 2004 4. Morales - Ignasi de Sola: Topografie současné architektury-diference, Česká komora architektů, Praha 1999 5. Halík Petr, Kratochvíl Petr, Nový Otakar: Architektura a město, Academia, Praha 1998 6. Kevin Lynch - Obraz města

Doporučená literatura:

6. Norberg-Schulz, Ch.: Génius loci, Dokořán, Praha 2010 7. Norberg-Schulz, Ch: Intentions in Architecture, Oslo 1963 8. Norberg-Schulz, Ch: Existence, Space and Architektur, London 1971 9. Kandinsky Wassily: Bod – linie – plocha, Triáda, Praha 2000 10. Rezek Petr: Fenomenologická psychologie, Jan Placák – Ztichlá klika a nakl. Filosofia, Praha 2008 11. Vašíček Zdeněk: Podmínky volby, Triáda 2003 Praha 12. Mokrej Ant., Svoboda Karel, Novák Mirko, Patočka Jan: Studie o kráse, VŠUP – KLP Praha 1997 13. Plótínos: Dvě pojednání o kráse, Rezek, Praha 1994 14. Schmeidler Karel.: Sociologie v arch. a urb. Tvorbě, Brno 1997

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na přednáškách v termínech stanovených vyučujícím.

E-learning

Active participation in lectures. Continuous submission of assignments given at lectures on the dates set by the teacher.

Další požadavky na studenta

Předpokladem ke složení ústní zkoušky je všeobecná orientace v oblasti urbanismu a územního plánování; základní znalosti z prostorových proměn v průběhu dějin. Další předpoklad složení zkoušky je vypracování eseje na dané téma a písemný test.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Legislativní úprava územního plánování v ČR - vývoj 2. Legislativní úprava územního plánování v ČR – stav, praxe 3. Novodobý historický vývoj měst 4. Živ. prostředí v urbanismu a územním plánování - praxe 5. Skladebné prvky urbanistických struktur 6. Urbanistické struktury 7. Ekologie sídla 8. UNESCO památky 9. Strategie rozvoje sídel a regionů 10. Regenerace sídlišť 11. Sídlo, osídlení 12. BROWNFIELD, BLACKFIELD 13. Strategický plán rozvoje na příkladu města Prahy 14. Urbanistická ekonomie– v přípravě

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní