226-0246/01 – Zeleň v sídlech (ZvS)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity3
Garant předmětuIng. Petr ŠiřinaGarant verze předmětuIng. Petr Šiřina
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIR002 Ing. Petr Šiřina
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zeleň v sídlech je předmět, který má za cíl seznámit studenty s problematikou návrhu a údržby veřejné zeleně a rozšiřuje vzdělání v oboru (zeleň mimo zástavbu sídel).

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Základní požadavky rostlin, vlivyna prostředí, členění. Vývoj zahradní architektury na území ČR. Kompozice zahrad a parků. Vegetace vodotečí a komunikací.

Povinná literatura:

1. Odum, W.: Ekologie. Academia, Praha 1992. 2. Herčík, Miloslav: 111 otázek a odpovědí o životním prostředí, Montanex, Praha 2004 3. Vícha, Ondřej; Stejskal, Vojtěch: Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem, souvisícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologico-právní odpovědnosti , Leges 2009

Doporučená literatura:

4. KYSELKA, Igor - Architektura krajiny a rekreace. Architektura a urbanismus krajiny a zeleně.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ochrany přírody, chráněná území přírody MCHZÚ, CHKO, NP; CHOPAV, CHLÚ, apod. 2. Klima, orografie, fytocenologie, biogeografické členění ČR 3. Lesy, typologie, 4. Kategorizace lesů. pěstování lesa 5. Zemědělský půdní fond, činnost zemědělství v krajině, KPÚ 6. Tvorba krajiny vodní hospodářství, dopravou a vlivy na krajinu 7. Krajinná zeleň – nehospodářská 8. Územní systém ekologické stability 9. Rekultivace, kultivace a revitalizace devastované krajiny 10. Zeleň ve venkovských sídlech 11. Zeleň ve městech 12. Rostlinný materiál v krajinářské tvorbě 13. Rostlinný materiál v krajinářské tvorbě 14. Shrnutí a diskuse

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní