226-0247/01 – Dějiny stavitelství a architektury (DSaA)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRC05 Ing. arch. Igor Krčmář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení se s vývojem historické architektury a stavitelství do konce 19. století s důrazem na stylové zatřídění a vývoj konstrukce v jednotlivých historických obdobích.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Studenti studijního programu Stavební inženýrství musí v průběhu studia zvládnout řadu předmětů, které jsou ryze technického charakteru. Pro celkové pochopení jejich významu a širokých souvislostí konstrukčních a historických je nutné, aby posluchači porozuměli historii stavitelství a architektury v celé jeho časové ose. Pouze na základě tohoto studia se mohou stát kvalitními techniky a inženýry.

Povinná literatura:

Syrový B.: Architektura svědectví dob. Praha 1974. Dudák V., kolektiv.: Encyklopedie světové architektury Pijoan J. : Dějiny umění 1 – 10 (obrazová příloha). Škabrada, Jiří, Konstrukce historických staveb. Praha 2003 Syrový, B.: Architektura. Oborové encyklopedie SNTL. Praha 1973.

Doporučená literatura:

Raeburn, M. A kol.: Dějiny architektury. Praha 1993. Koch, W.: Evropská architektura: encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha 2009.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět je zakončen zkouškou. Aktivní účast na přednáškách.

E-learning

Další požadavky na studenta

vypracování 1 seminární práce o historické stavbě (popis, vývoj a vyhodnocení)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Stavitelství a architektura – význam a úkoly, základní stavební terminologie 2) základní pojmy historické architektury – historické klenby, stropy... 3) základní pojmy historické architektury – dispoziční členění profánních a sakrálních staveb 4) Stavební formy pravěku a starověku (starší doba kamenná až bronzová, mimoevropské oblasti, Egypt) 5) Stavební formy starověku (antické Řecko) 6) Stavební formy starověku (antický Řím) 7) Stavební formy středověku (křesťanská antika, předrománské období, Byzanc) 8) Stavební formy středověku (románský sloh) 9) Stavební formy středověku (gotika) 10) Stavební formy novověku (renesance) 11) Stavební formy novověku (baroko) 12) Stavební formy novověku (klasicismus) 13) Stavební formy novověku (historismus a romantismus) 14) Stavební formy 19. a počátku 20. století (pozdní historismus a secese)

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní