226-0302/03 – Nauka o stavbách (NoS)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU44 Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
FRO04 Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si rozšíří znalosti navrhování budov z pohledu architektury.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Architektura není pouze o funkci budov, ale také o jejich filozofii. Předmět navazuje na bakalářský předmět nauka o stavbách I., II., III. a rozšiřuje informace o navrhování staveb obytných, veřejných, průmyslových, zemědělských a dopravních. Hlavní důraz je kladen na zásady tvorby umělého životního prostředí ve vztahu k uživateli – člověku a přírodě. Zvláštní důraz je kladen na bezbariérovost pohybu, požární bezpečnost a hygienu budov.

Povinná literatura:

Neufert E.: Navrhování staveb, Consultinvest, Praha 1995 Norma ČSN 73 4301 Obytné budovy, 2004 Štípek, J., Paroubek J., Přibyl L.: Stavby pro bydlení, ČVUT, Praha, 2001 Čajková L.: Občanské stavby 1., ČVUT, Praha 1999

Doporučená literatura:

Periodika: Architekt, Stavba, ERA 21 web: www.archall.cz, www.archiweb.cz, www.ideon.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

vypracování tří esejí včetně doprovodných skic

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou kladeny žádné další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Člověk a umělé životní prostředí 2. Základní dispoziční části obytných budov obecně 3. Bytový dům 4. Rodinný dům 5. Domy pro rekreační a přechodné ubytování, bydlení seniorů 6. Administrativní a správní budovy 7. Školní a sportovní stavby, Zdravotnické stavby 8. Stavby pro stravování a obchodní prostory, ostatní veřejné stavby 9. Průmyslové stavby – sklady a skladovací technika, pekárny, řeznictví 10. Průmyslové stavby – truhlárny, dřevovýroba, kovovýroby, autoopravny, 11. Zemědělské stavby – pro živočišnou i rostlinnou výrobu 12. Dopravní stavby – osobní nádraží železnice, autobusová nádraží, parkoviště, letiště, 13. Dopravní stavby – parkoviště, objekty pro parkování, čerpací stanice pohonných hmot 14. Závěrečné shrnutí problematiky a diskuze

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3502) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku