226-0303/02 – Ochrana a obnova historických objektů (OP)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DLA0007 Ing. arch. Ivona Dlábiková
KRC05 Ing. arch. Igor Krčmář
PER64 prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou seznámeni se soudobou architektonickou tvorbou v historickém prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Soudobou tvorbu v historickém prostředí nelze chápat jako problém jen posledních let. V každé historické etapě architekti pracovali v historickém prostředí. Je nutné pochopit jádro tohoto tématu nadčasově. Výklad přednášek a cvičení je zaměřen na způsoby ochrany historických objektů, jejich konverzí, sanací a údržby. Současně je cílem pohovořit o způsobech tvorby v historickém prostředí v průběhu dějin a v současnosti.

Povinná literatura:

Kevin Lynch - Obraz města Christian Norbeg Schulze - Genius Loci PAVLÍK, M. a kol. Regenerace historických budov, sídel a krajiny, ochrana památek. Praha: ČVUT, 1998. VINAŘ, J. a kol. Historické krovy II. Průzkumy a opravy. Praha, 2005. JUNDROVSKÝ, R. a E. TICHÝ. Kamenictví. Tradice z pohledu dneška. Praha, 2001. ČENSKÝ, A. a V. JANDÁČEK: Okenní a dveřní otvory. Tradice z pohledu dneška. Praha, 2005. ŘIHÁK, J. M. a R. MIKULA. Pokrývačství. Tradice z pohledu dneška. Praha, 2003. KOHOUT, J., MÜLLER, P., TOBEK, A. Tesařství. Tradice z pohledu dneška. Praha, 1996. ŠKABRADA, J. Konstrukce historických staveb. Praha, 2003. MAZZOLANI, F. Protection of Historical Buildings. CRC Press , 2009. Metodiky Ústředního pracoviště Národního památkového ústavu v Praze k jednotlivým druhům památek a jejich konstrukcí www.npu.cz / MonumNET

Doporučená literatura:

VINAŘ, J. a V. KUFNER. Historické krovy. Konstrukce a statika. Praha, 2004. FROLEC, V. a J. VAŘEKA. Lidová architektura – Encyklopedie. Praha, 1983. BALÍK, M. a kol. Odvlhčování staveb. Praha: Grada publishing, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžně jsou psány kontrolní testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod - Základní pojmy (kulturní památka, národní kulturní památka, památka UNESCO, Ústřední seznam kulturních památek ČR, movité/nemovité kulturní památky, památkově chráněná území ochranné pásmo/zóna/rezervace) Vývoj oboru památková péče – mezinárodní památkové, urbanistické a architektonické charty. Metodika obnovy kulturních památek a její vývoj. 2. Soudobá tvorba v historickém prostředí v průběhu dějin 3. Způsoby architektonické tvorby v historickém prostředí 4. Soudobá tvorba v historickém prostředí v Česku 5. Soudobá tvorba v historickém prostředí v Evropě 6. Soudobá tvorba v historickém prostředí ve světě 7. Stavebně-historické průzkumy historických budov a jejich vyhodnocení 8. Stavebně-technické průzkumy historických budov a jejich vyhodnocení 9. Historické objekty dle jednotlivých kategorií a jejich zvláštnosti (fortifikační –sakrální –lidové –městské -vesnické –průmyslové - technické) 10. Typologie historických staveb, dělení historických staveb podle různých kritérií 11. Historický urbanizmus – charakter, silueta, průhled, dominanta, městské prostory vč. povrchů a mobiliáře. 12. Nové a obnovené reverzibilní metody v oblasti rekonstrukcí historických objektů, koncepční a technologické meze používání imitací. Sledování parametrů pam. objektů. Příklady a rozbory některých typických realizací 13. Restaurátorský přístup při obnově uměleckých artefaktů a interiérů hist. staveb 14. Legislativa v památkové péči Soudobou tvorbu v historickém prostředí nelze chápat jako problém jen posledních let. V každé historické etapě architekti pracovali v historickém prostředí. Je nutné pochopit jádro tohoto tématu nadčasově.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3502) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok