226-0304/03 – Urbanismus a územní plánování (UaUP)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity4
Garant předmětuProf. Ing. arch. Petr HrůšaGarant verze předmětuProf. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAU035 Ing. arch. Milada Baumannová, Ph.D.
HUR0004 Ing.arch. Petr Hurník
KYS01 Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá přehled o vývoji stavby sídel s převážné většiny stavby měst od počátku vzniku sídel. Zásady územního plánování v ČR a jejich legislativa s příklady kvalitních řešení.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Student získá přehled o vývoji stavby sídel s převážné většiny stavby měst od počátku vzniku sídel - nejstarší město Jericho, organická sídla na Maltě, Sardínii a ve Střední Americe. Sídla úrodného trojúhelníku - Mezopotámie, Turecko, Nil. Hlavní sídla Sumerů, Babyloňanů, Asyřanů, Chetitů a Egypťanů. Archaické Řecko - Kréta, Mykény. Vrcholné Řecko - Atény, Sparta, Korintos, Helenské Řecko, pergamon, římská říše a města od Velké Británie po Sýrii, pravěké, keltské, římské, germánské a slovanská osídlení na území ČR. Sídla hradištní. Středověká města Itálie, Francie, Německa, Ruska. Středověká rostlá na území ČR. Středověká města založená v kolonizační fázi. Vliv renesance na stavbu měst. Barokní Řím. Vývoj Paříže. Vývoj Londýna. Vývoj Prahy, Brna a Ostravy. Zahradní města a utopické urbanistické ideje. Novodobé urbanistické ideje. Novodobá založená města. Urbanistické teorie. Athénská charta a současný urbanistický vývoj, hromadná bytová výstavba, zejména extenzivní výstavba. Zásady územního plánování v ČR a jejich legislativa s příklady kvalitních řešení.

Povinná literatura:

Zákony související se životním prostředím a praktické uplatnění v praxi: 1. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí - EIA 2. č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 3. č. 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon) 4. č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) 5. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 6. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči 7. č. 89/2002 Sb. o ochraně ovzduší 8. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákon o odpadech atd

Doporučená literatura:

9. Zevi Bruno: Jak se dívat na architekturu, Československý spisovatel, Praha 1966 10. Vitruvius: Deset knih o architektuře, Stát. nakl.krásné literatury, hudby a umění, Praha 1953

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

............................................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Srovnání sídla městského a vesnického typu - nejstarší sídla. 2. Pravěká sídla soustředěné výstavby. 3. Města Mezopotámie. 4. Města Turecka. 5. Města Egypta. 6. Archaická řecká města. 7. Klasická řecká města. 8. Helenistická a raná římská města. 9. Římský tábor a rozvinutá římská města. 10. Rostlá a založená středověká města. 11. Renesanční a barokní města Evropy. 12. Klasicistní města Evropy - Paříž, Řím, Londýn, Moskva. 13. Klasicistní města Evropy a Ameriky. 14. Zahradní a utopická města. 15. Nově založená města 20. století a urbanistické ideje. 16. Územní plánování a jeho legislativa.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.