226-0304/04 – Urbanismus a územní plánování (UaUP)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity3
Garant předmětuProf. Ing. arch. Petr HrůšaGarant verze předmětuProf. Ing. arch. Petr Hrůša
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAU035 Ing. arch. Milada Baumannová, Ph.D.
HRU44 Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
HUR0004 Ing.arch. Petr Hurník
KYS01 Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá přehled o vývoji stavby sídel s převážné většiny stavby měst od počátku vzniku sídel. Zásady územního plánování v ČR a jejich legislativa s příklady kvalitních řešení.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Student získá přehled o vývoji stavby sídel s převážné většiny stavby měst od počátku vzniku sídel - nejstarší město Jericho, organická sídla na Maltě, Sardínii a ve Střední Americe. Sídla úrodného trojúhelníku - Mezopotámie, Turecko, Nil. Hlavní sídla Sumerů, Babyloňanů, Asyřanů, Chetitů a Egypťanů. Archaické Řecko - Kréta, Mykény. Vrcholné Řecko - Atény, Sparta, Korintos, Helenské Řecko, pergamon, římská říše a města od Velké Británie po Sýrii, pravěké, keltské, římské, germánské a slovanská osídlení na území ČR. Sídla hradištní. Středověká města Itálie, Francie, Německa, Ruska. Středověká rostlá na území ČR. Středověká města založená v kolonizační fázi. Vliv renesance na stavbu měst. Barokní Řím. Vývoj Paříže. Vývoj Londýna. Vývoj Prahy, Brna a Ostravy. Zahradní města a utopické urbanistické ideje. Novodobé urbanistické ideje. Novodobá založená města. Urbanistické teorie. Athénská charta a současný urbanistický vývoj, hromadná bytová výstavba, zejména extenzivní výstavba. Zásady územního plánování v ČR a jejich legislativa s příklady kvalitních řešení.

Povinná literatura:

Zákony související se životním prostředím a praktické uplatnění v praxi: 1. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí - EIA 2. č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 3. č. 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon) 4. č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) 5. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 6. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči 7. č. 89/2002 Sb. o ochraně ovzduší 8. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákon o odpadech atd

Doporučená literatura:

9. Zevi Bruno: Jak se dívat na architekturu, Československý spisovatel, Praha 1966 10. Vitruvius: Deset knih o architektuře, Stát. nakl.krásné literatury, hudby a umění, Praha 1953

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Funkce územního plánování 2. Funkce urbanismu 3. Specifika urbanismu 4. Statické prvky urbanismu 5. Dynamické prvky urbanismu 6. Urbanistický materiál 7. Urbanizace 8. Historická role urbanismu 9. Regulace výstavby měst 10. Zákon o územním plánování 11. Historie stavebního práva 12. Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. 13. Hlavní principy nového zákona 14. Cíl ÚP, definice ÚP, definice pojmů, nástroje ÚP Rozšíření znalostí z předmětů bakalářského studia urbanismus a územní plánování I. a II.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní