226-0305/02 – Architektonická kompozice (Akom)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity4
Garant předmětuProf. Ing. arch. Petr HrůšaGarant verze předmětuProf. Ing. arch. Petr Hrůša
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU44 Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
KUB03 Mgr. Věra Kubicová
NOV0081 MgA. Libor Novotný, Ph.D.
RIE0008 Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Užitná funkce a estetika architektonického díla v rámci harmonické skladby všech jeho složek a v souvislostech tvorby umělého prostoru. Vliv dispozičních prvků (architektonický tvar, architektonický prostor, měřítko), konstrukčních prvků, materiálových a výtvarně estetických prvků na kvalitu architektonického díla a životního prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Pochopení základních kompozičních pojmů na základě analýz plošné, prostorové a barevné kompozice. Užitná funkce a estetika dvojrozměrného, prostorového a architektonického díla v rámci harmonické skladby všech jeho složek a v souvislostech tvorby umělého prostoru. Vliv dispozičních prvků (architektonický tvar, architektonický prostor, měřítko), konstrukčních prvků, materiálových a výtvarně estetických prvků na kvalitu architektonického díla a životního prostředí. Architektura, asymetrie, gradace, harmonizace, kategorie, kontrast, měřítko, nuance, proporce, rytmus, skladebné prvky, symetrie, vjem, výraz.

Povinná literatura:

1. Krier, R.: Architectural Composition, Stuttgart-Fellbach 2. Sborník stati sovětských autorů: Architektonická kompozice, Odeon, Praha 1974 3. Tichý L., Dvořák V.: Architektonická kompozice, ČVUT Praha 1991

Doporučená literatura:

4. Drápal J.: Architektonická kompozice II., VUT Brno 1992 5. Ching F.D.K.: Architecture - form, space and order, 2007 6. Bangs H.: Návrat posvátné architektury, Levné knihy 2008 7. Day Ch.: Duch a místo, ERA, Brno 2004 8. Periodika: Architekt, Stavba, ERA 21 9. web: www.archall.cz www.archiweb.cz www.ideon.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. V průběhu studia jsou psány kontrolní testy a předmět je zakončen zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Prokázání znalostí procvičované látky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky architektonické kompozice 2. Člověk, rozměr, modul 3. Koncepce a kompozice architektonické tvorby 4. Symetrie, její druhy 5. Asymetrie, chaos 6. Kontrast a jeho zákonitosti, nuance 7. Rytmus 8. Proporce, proporcionální vztahy 9. Proporce, proporcionální analýza 10. Měřítko a rozměr 11. Gradace a stupně měřítka 12. Světlo a stín, optické vjemy 13. Barva a prostor 14. Závěrečné shrnutí problematiky a diskuze Cvičení: 1. Seznámení se základy architektonické kompozice 2. Příklady plošné, prostorové a barevné kompozice v architektuře historické 3. Příklady plošné, prostorové a barevné kompozice v architektuře současné 4-7. Vyhledávání a pojmenovávání kompozičních zásad v praxi 8-13. Semestrální práce + kozultace 14. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.