226-0306/01 – Teorie architektury a psychologie (TAP)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity3
Garant předmětuProf. Ing. arch. Petr HrůšaGarant verze předmětuProf. Ing. arch. Petr Hrůša
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU44 Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
HUR0004 Ing.arch. Petr Hurník
FRO04 Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je koncipován tak, aby navázal na dosud získané znalosti v oblasti estetiky a teorie architektury a dále je rozvíjel. Posluchači se především seznámí s teoretickými otázkami, které vycházejí z rozsáhlých analýz světově proslulých a našich teoretiků architektury. Velký význam bude kladen na objasňování filozofických, etických, psychologických, sociologických a demografických otázek architektury a urbanismu. Student bude schopen na základě získaných teoretických znalostí analyzovat konkrétní architektonické a urbanistické prostředí a porozumět smyslu architektury a estetiky vůbec.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je koncipován tak, aby vedl k získání zájmu a znalostí v oblasti estetiky a teorie architektury. Posluchači se především seznámí s teoretickými otázkami, které vycházejí z rozsáhlých analýz světově proslulých i našich teoretiků. Velký význam bude kladen na objasňování filozofických, etických, psychologických, sociologických a demografických otázek architektury a urbanismu.

Povinná literatura:

1. Zevi Bruno: Jak se dívat na architekturu, Československý spisovatel, Praha 1966 2. Frampton Kenneth: Moderní architektura, Kritické dějiny, Academia, Praha 2004 3. Morales - Ignasi de Sola: Topografie současné architektury-diference, Česká komora architektů, Praha 1999 4. Švácha Rostislav: Regionalismus-internacionalismus, (Výběr z literatury), Česká komora architektů, Praha 1999 5] Scruton Roger: Estetické porozumění, Barrister & Principal – studio, Brno 2005 6. Vopěnka Petr: Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci, Práh, Praha 2000 7. Rowe Colin: Matematika ideální vily a jiné eseje, ERA, Brno 2007 8. Ungersová Liselotte: O architektech - Životy, díla, teorie, Slovart, Praha 2004 9. Norberg-Schulz, Ch.: Génius loci, Dokořán, Praha 2010 10. Norberg-Schulz, Ch: Existence, Space and Architektur, London 1971 11. Mondrian Piet: Lidem budoucnosti- studie neoplasticismu, Triáda, Praha 2002 12. Rezek Petr: Fenomenologická psychologie, Jan Placák – Ztichlá klika a nakl. Filosofia, Praha 2008 13. Rezek Petr: Architektonika a protoarchitektura, Jan Placák – Ztichlá klika a nakl. Filosofia, Praha 2009 14. Zuska Vlastimil: Umění, krása, šeredno, texty z estetiky 20. století, Karolinum, Praha 2003 15. Čejka, J.: Tendence současné architektury, ČVUT Praha 1998

Doporučená literatura:

16. Norberg-Schulz, Génius loci Odeon, Praha 1994 17. Norberg-Schulz, Intentions in Architecture, Oslo 1963 18. Norberg-Schulz, Existence, Space and Architectur, London 1971 19. Erazím, P. Kapitoly z psychologie tvořivosti, ÚVPS,Příbram 1985 20. Sedláková, M.Úvod do architekonické psychologie, VÚVA, Praha 1982 21. Schmeidler, K. Sociologie v arch. a urb. tvorbě, Brno 1997 22. Čejka, J. Tendence současné architektury, ČVUT Praha 1998

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

....................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu 2. Místo, přírodní místo, člověkem vytvořené umělé místo 3. Fenomenologie místa, struktura místa 4. Génius loci, orientace, identifikace 5. Intence v architektuře, existence, místo a architektura 6. Účel architektury a estetiky, kosmopolitní estetika 7. Kosmopolitní architektura 8. Základní znaky moderní společnosti 9. Sociální dynamika moderní společnosti 10. Základní problémy moderní společnosti 11. Výzkumy veřejného mínění 12. Sociologický výzkum 13. Rozvrstvení moderní společnosti 14. Identita v postmoderním světě

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.