226-0306/03 – Teorie architektury a psychologie (TAP)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity4
Garant předmětuProf. Ing. arch. Petr HrůšaGarant verze předmětuProf. Ing. arch. Petr Hrůša
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU44 Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
FRO04 Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.
POC037 Ing. arch. Jozef Počil
SLI0053 Ing. arch. Filip Slivka, Ph.D.
VOL0083 Ing. arch. Lenka Volná
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je koncipován tak, aby navázal na dosud získané znalosti v oblasti estetiky a teorie architektury a dále je rozvíjel. Posluchači se především seznámí s teoretickými otázkami, které vycházejí z rozsáhlých analýz světově proslulých a našich teoretiků architektury. Velký význam bude kladen na objasňování filozofických, etických, psychologických, sociologických a demografických otázek architektury a urbanismu. Student bude schopen na základě získaných teoretických znalostí analyzovat konkrétní architektonické a urbanistické prostředí a porozumět smyslu architektury a estetiky vůbec.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je koncipován tak, aby vedl k získání zájmu a znalostí v oblasti estetiky a teorie architektury. Posluchači se především seznámí s teoretickými otázkami, které vycházejí z rozsáhlých analýz světově proslulých i našich teoretiků. Velký význam bude kladen na objasňování filozofických, etických, psychologických, sociologických a demografických otázek architektury a urbanismu.

Povinná literatura:

1. Zevi Bruno: Jak se dívat na architekturu, Československý spisovatel, Praha 1966 2. Frampton Kenneth: Moderní architektura, Kritické dějiny, Academia, Praha 2004 3. Morales - Ignasi de Sola: Topografie současné architektury-diference, Česká komora architektů, Praha 1999 4. Švácha Rostislav: Regionalismus-internacionalismus, (Výběr z literatury), Česká komora architektů, Praha 1999 5] Scruton Roger: Estetické porozumění, Barrister & Principal – studio, Brno 2005 6. Vopěnka Petr: Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci, Práh, Praha 2000 7. Rowe Colin: Matematika ideální vily a jiné eseje, ERA, Brno 2007 8. Ungersová Liselotte: O architektech - Životy, díla, teorie, Slovart, Praha 2004 9. Norberg-Schulz, Ch.: Génius loci, Dokořán, Praha 2010 10. Norberg-Schulz, Ch: Existence, Space and Architektur, London 1971 11. Mondrian Piet: Lidem budoucnosti- studie neoplasticismu, Triáda, Praha 2002 12. Rezek Petr: Fenomenologická psychologie, Jan Placák – Ztichlá klika a nakl. Filosofia, Praha 2008 13. Rezek Petr: Architektonika a protoarchitektura, Jan Placák – Ztichlá klika a nakl. Filosofia, Praha 2009 14. Zuska Vlastimil: Umění, krása, šeredno, texty z estetiky 20. století, Karolinum, Praha 2003 15. Čejka, J.: Tendence současné architektury, ČVUT Praha 1998

Doporučená literatura:

16. Norberg-Schulz, Génius loci Odeon, Praha 1994 17. Norberg-Schulz, Intentions in Architecture, Oslo 1963 18. Norberg-Schulz, Existence, Space and Architectur, London 1971 19. Erazím, P. Kapitoly z psychologie tvořivosti, ÚVPS,Příbram 1985 20. Sedláková, M.Úvod do architekonické psychologie, VÚVA, Praha 1982 21. Schmeidler, K. Sociologie v arch. a urb. tvorbě, Brno 1997 22. Čejka, J. Tendence současné architektury, ČVUT Praha 1998

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na přednáškách v termínech stanovených vyučujícím. Vypracování eseje, předmět je zakončen zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do teorie jako nazírání a epistémé theorétiké, „arché“ – „tect“ – „urb“ a povolání architekta; 2. Objekt - subjekt, tělo – těleso, smysl formy – věc a věcnost, prostor kolem věci, Bergson a „elan vital“; 3. Estetika jako vztah k věci, kosmopolitní a regionální estetika, zákony míry, „metastrofa“ v architektuře; 4. Fenomenologie věci a místa, struktura místa, co je to „terroir“, „génius loci“; 5. Prostor v průběhu dějin – Zevi: Jak se dívat na architekturu, čas v architektuře – „genius tempori“; 6. Intence v architektuře, Husserlova věcnost, geometrická recepce a psychologická percepce; 7. Fronésis jako praktická moudrost a – existence, Martin Heidegger, ego a id, psychologie From a Jung; 8. Kosmopolitní architektura a kritický regionalismus, „energeia“ jako architektonická působnost; 8. Základní znaky moderní kultury, konceptualismus a architektura v informačním věku, architektura reprezentace; 9. Základní znaky klasické kultury, interiorita hodnot, intuice a trvání, Evropa a klasika; 10. Základní problémy architektury v moderní společnosti („arché“ a „anarché“), percepce a konzumace; 11. Základní znaky urbánní ekologie (veřejné) mínění, mýtus, „étos“, zvědavost, obscénnost, zesportovění estetiky; 12. Technický smysl umění a architektury – „techné“ a „netechné“, negativní platonismus; 13. Obrat ve společnosti, obec a politika, synkretický a anamnestický urbanismus, symbolonika kulturního světa; 14. Idealita versus identita, architektura a architektonika v postmoderním světě, chórismos a umělecká zkušenost. Předpokladem ke složení ústní zkoušky je všeobecná orientace v teorii architektury; základní znalosti z prostorových proměn v průběhu dějin, vztah (kritický či absorbační) k tématům soudobých projevů v architektuře; další předpoklad složení zkoušky je vypracování eseje na dané téma a písemný test.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0731A010004) Architektura a stavitelství TAR P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0731A010004) Architektura a stavitelství TAR P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0731A010004) Architektura a stavitelství TAR P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0731A010004) Architektura a stavitelství TAR P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0731A010004) Architektura a stavitelství TAR P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0731A010004) Architektura a stavitelství TAR P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3502) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní