226-0311/01 – Ateliér urbanismu I (AT UI)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity6
Garant předmětuIng. arch. Dušan RosypalGarant verze předmětuDoc. Ing. arch. Josef Kiszka
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAU035 Ing. arch. Milada Baumannová, Ph.D.
HUR0004 Ing.arch. Petr Hurník
KIS05 Doc. Ing. arch. Josef Kiszka
KYS01 Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.
SED0048 Ing. arch. Jan Sedlák
STU06 Ing. arch. Aleš Student, Ph.D.
SIR002 Ing. Petr Šiřina
SPA184 Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Na řešení zadaného tématu si studenti osvojí zásady a principy tvorby (životního) prostředí, nutnosti souladu jednotlivých složek funkční struktury, otázek urbanistické kompozice a ekonomie, vztahu soukromého a veřejného, hierarchie, dědictví (chráněné útvary – národní parky, CHKO, Natura, …). Navazuje na znalosti a vědomosti získané v předcházejících ateliérech a teoretických seminářích.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět rozšíří základní vědomosti a dovednosti tvorby a návrhu plánu neurbanizované krajiny, přírodní struktury a zeleně v různých polohách, formách a funkcích. Součástí bude i řešení prvků zeleně , územních systémů ekologické stability, …

Povinná literatura:

Doutlík, L.: Zonální struktury - urbanistická typologie., ČVUT - FA, Praha 1989 Hrůza, J., Zajíc, J.: Vývoj urbanismu I. a II.díl, Čvut - FA, Praha 1996 J.Hrůza a kol.: Urbanistický slovník, Academia Praha, 1989

Doporučená literatura:

G.Broadbent, Van Nostrand Reinhold Int. Co. Ltd.: Emerging concepts in urban space design, New York, 1990 I.Horký: Role of architects, townplanners and designers in today's world, SCSA - Stockholm University, 1989 Sahula, A.: Ekonomika a organizace samospravných územních celků, FSv - K127, Praha 1995 Musil, J.: Sociologie pro architekty a urbanisty - I.,, ČVUT - FA, Praha 1982 Blažek, B.: Sociální ekologie - čítanka, ČVUT - FSv, K127, Praha 1994 Cooperation for European territorial development,European Commission Brussels, 1994 Strategický plán rozvoje hl.města Prahy, Magistrát hl.m.Prahy, 1997 M.Kennedy,: Share of architects and planners in solving ecological problems,, SCSA - Stockholm University, 1989 Medek, F.: Technická infrastruktura měst a sídel, ČVUT - FA, Praha 1991 Kolář, J.: Geografické informační systémy Tatíček, M.: Technika územního plánování Dle zadání a dispozic vedoucího ateliéru a konzultantů

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace, kritiky

E-learning

Další požadavky na studenta

Exkurze Čechy Expedice / Porýní a Benelux Urbanistický workshop

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
226-0309 AT AI Ateliér architektury I Doporučená
226-0316 ZaK Zeleň a krajina Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. seznámení se zadáním, prohlídka místa 2. analýzy, příprava, koncept 3. analýzy, příprava, koncept 4. kritika 1., prezentace – příprava, koncept 5. návrh, konzultace 6. návrh, konzultace 7. návrh, konzultace 8. návrh, konzultace 9. kritika 2., prezentace - návrh 10. dokončení, konzultace 11. dokončení, konzultace 12. dokončení, konzultace 13. dokončení, konzultace 14. kritika 3., prezentace - elaborát SP, obhajoba

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.