226-0312/04 – Ateliér architektury III (AT AIII)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity8
Garant předmětuProf. Ing. arch. Jindřich SvatošGarant verze předmětuDoc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU44 Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
FRO04 Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.
PER64 prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
SPA184 Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V návaznosti na zvládnutí toho nutného v předchozím ateliéru se tento ateliér chce soustředit na podstatné. Poskytne základní vědomosti a dovednosti tvorby a návrhu individuálních objektů nadstandardních z hlediska kulturního a duchovního obsahu, nebo standardu a má být vyvrcholením praktické výuky architektonické tvorby. Z hlediska technologie projektování cílem ateliéru je zpracování rozborů, definování idey, konceptu / metody, vypracování programu a následné zpracování elaborátu v rozsahu komplexního návrhu („DSP“)

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

V ateliéru architektury III - objekty kulturní a duchovní bude zpracován komplexní návrh individuálního objektu z obsahem duchovním (ideovým, náboženským, kulturním – uměleckým, reprezentačním, ) OBSAH: zpracování nadstandardního návrhu nadstandardního objektu duchovního charakteru . Okruhy témat: - kultovní objekty - kostely, chrámy, modlitebny, kaple - nekropole - objekty pro vysoké umění - domy umění - koncertní síně - galerie - objekty vrcholných státních institucí - sídlo hlavy státu - parlament - zastupitelské úřady - památníky - objekty pro vědu - akademie - knihovny, mediatéky -muzea

Povinná literatura:

Neufert, E.: Navrhování staveb, Consultinvest 1995

Doporučená literatura:

Kolektiv autorů: Projektování staveb bytových a občanských, SNTL Praha 1979 A další dle zadání a dispozic vedoucího ateliéru a konzultantů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti se budou ke studiu v tomto předmětu přihlašovat k jednotlivým pedagogům podle vlastního uvážení na základě vypsaných témat. Povinná účast na kritikách. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
226-0310 AT AII Ateliér architektury II Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.-2. Příprava kolektivní a individuální, rozbory a recherche, analýzy, rozpracování 3.-4. Syntéza 5. Kritika 1 – příprava, koncept 6.-9. Pokračování práce na návrhu stavby 10. Kritika 2 – návrh 11.-13. Pokračování práce na návrhu stavby 14. Kritika 3 - oponentura a obhajoba práce, klasifikace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3502) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.