226-0313/02 – Ateliér urbanismu II (AT UII)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity10
Garant předmětuIng. arch. Dušan RosypalGarant verze předmětuIng. arch. Dušan Rosypal
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAU035 Ing. arch. Milada Baumannová, Ph.D.
KYS01 Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.
SIR002 Ing. Petr Šiřina
SPA184 Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Na řešení zadaného tématu si studenti osvojí zásady a principy tvorby (životního) prostředí, nutnosti souladu jednotlivých složek funkční struktury, otázek urbanistické kompozice a ekonomie, vztahu soukromého a veřejného, hierarchie, obrazu sídla, dědictví, … Z hlediska technologie projektování cílem ateliéru je zpracování urbanistického plánu vč. průzkumů a rozborů (historický, formální, prostorový, ….), definování prognózy, idey, konceptu / metody a následné zpracování elaborátu v rozsahu urbanistického návrhu (RP).

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět poskytne základní vědomosti a dovednosti tvorby a návrhu plánu (regulační plán), urbánní (rurální) struktury. Navazuje na znalosti a vědomosti získané v předcházejících ateliérech a teoretických seminářích.

Povinná literatura:

Doutlík, L.: Zonální struktury - urbanistická typologie., ČVUT - FA, Praha 1989 Hrůza, J., Zajíc, J.: Vývoj urbanismu I. a II.díl, Čvut - FA, Praha 1996

Doporučená literatura:

G.Broadbent, Van Nostrand Reinhold Int. Co. Ltd.: Emerging concepts in urban space design, New York, 1990 J.Hrůza a kol.: Urbanistický slovník, Academia Praha, 1989 I.Horký: Role of architects, townplanners and designers in today's world, SCSA - Stockholm University, 1989 Sahula, A.: Ekonomika a organizace samospravných územních celků, FSv - K127, Praha 1995 Musil, J.: Sociologie pro architekty a urbanisty - I.,, ČVUT - FA, Praha 1982 Blažek, B.: Sociální ekologie - čítanka, ČVUT - FSv, K127, Praha 1994 Cooperation for European territorial development,European Commission Brussels, 1994 Strategický plán rozvoje hl.města Prahy, Magistrát hl.m.Prahy, 1997 M.Kennedy,: Share of architects and planners in solving ecological problems,, SCSA - Stockholm University, 1989 Medek, F.: Technická infrastruktura měst a sídel, ČVUT - FA, Praha 1991 Kolář, J.: Geografické informační systémy Tatíček, M.: Technika územního plánování a dle zadání a dispozic vedoucího ateliéru a konzultantů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace, presentace - kritiky, odevzdání elaborátu, plakátu, modelu a CD.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti se budou ke studiu v tomto předmětu přihlašovat k jednotlivým pedagogům podle vlastního uvážení na základě vypsaných témat. Povinná účast na kritikách. Exkurze Čechy Expedice / Porýní a Benelux Urbanistický workshop

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
226-0311 AT UI Ateliér urbanismu I Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. seznámení se zadáním, prohlídka místa 2. analýzy, příprava, koncept 3. analýzy, příprava, koncept 4. kritika 1., prezentace – příprava, koncept 5. návrh, konzultace 6. návrh, konzultace 7. návrh, konzultace 8. návrh, konzultace 9. kritika 2., prezentace - návrh 10. dokončení, konzultace 11. dokončení, konzultace 12. dokončení, konzultace 13. dokončení, konzultace 14. kritika 3., prezentace - elaborát SP, obhajoba

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.