226-0316/01 – Zeleň a krajina (ZaK)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity4
Garant předmětuProf. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.Garant verze předmětuProf. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIR002 Ing. Petr Šiřina
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je představit studentům vývoj a současnost zahradní architektury a krajinného plánování. Studenti se seznámí s jednotlivými krajinnými typy, jejich hodnotami a způsoby ochrany.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Povinná literatura:

1. Odum, W.: Ekologie. Academia, Praha 1992. 2. Herčík, Miloslav: 111 otázek a odpovědí o životním prostředí, Montanex, Praha 2004 3. Vícha, Ondřej; Stejskal, Vojtěch: Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem, -- souvisícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologico-právní odpovědnosti , Leges 2009

Doporučená literatura:

KYSELKA, I. Architektura krajiny a rekreace : architektura a urbanismus krajiny a zeleně. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. MAIER, K. Udržitelný rozvoj území. Praha: Grada Publishing, 2012. 256 s. ISBN 978-80-247-4198-7. URBÁŠKOVÁ, H. Udržitelný rozvoj venkova. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN 978-80-7204-819-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ochrany přírody, chráněná území přírody MCHZÚ, CHKO, NP; CHOPAV, CHLÚ, apod. 2. Klima, orografie, fytocenologie, biogeografické členění ČR 3. Lesy, typologie, 4. Kategorizace lesů. pěstování lesa 5. Zemědělský půdní fond, činnost zemědělství v krajině, KPÚ 6. Tvorba krajiny vodní hospodářství, dopravou a vlivy na krajinu 7. Krajinná zeleň – nehospodářská 8. Územní systém ekologické stability 9. Rekultivace, kultivace a revitalizace devastované krajiny 10. Zeleň ve venkovských sídlech 11. Zeleň ve městech 12. Rostlinný materiál v krajinářské tvorbě 13. Rostlinný materiál v krajinářské tvorbě 14. Shrnutí a diskuse

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2012/2013 zimní