226-0316/02 – Greenery of Landscape (ZaK)

Gurantor departmentDepartment of ArchitectureCredits4
Subject guarantorProf. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.Subject version guarantorProf. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageEnglish
Year of introduction2012/2013Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SIR002 Ing. Petr Šiřina
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to introduce students the historical and contemporary landscape architecture and landscape planning. Students will become familiar with the various landscape types, their values ​​and ways of protection.

Teaching methods

Lectures

Summary

Compulsory literature:

McHARG, I. Design with Nature. John Wiley and Sons, 1995. ISBN 9780471114604. WANG, T.C., Plan and Section Drawing (Landscape Architecture). Goldstone Books, 1996. ISBN 0-442-29178-7.

Recommended literature:

GEHL, J. Life Between Buildings. Using Public Space. Island Press, 1971. ISBN 978-1597268271.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Not additional requirements for students

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Ochrany přírody, chráněná území přírody MCHZÚ, CHKO, NP; CHOPAV, CHLÚ, apod. 2. Klima, orografie, fytocenologie, biogeografické členění ČR 3. Lesy, typologie, 4. Kategorizace lesů. pěstování lesa 5. Zemědělský půdní fond, činnost zemědělství v krajině, KPÚ 6. Tvorba krajiny vodní hospodářství, dopravou a vlivy na krajinu 7. Krajinná zeleň – nehospodářská 8. Územní systém ekologické stability 9. Rekultivace, kultivace a revitalizace devastované krajiny 10. Zeleň ve venkovských sídlech 11. Zeleň ve městech 12. Rostlinný materiál v krajinářské tvorbě 13. Rostlinný materiál v krajinářské tvorbě 14. Shrnutí a diskuse

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2015/2016 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  18
        Examination Examination 65  33 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (N3502) Architecture and Construction (3501T011) Architecture and Construction P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N3502) Architecture and Construction (3501T011) Architecture and Construction P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N3502) Architecture and Construction (3501T011) Architecture and Construction P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N3502) Architecture and Construction P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N3502) Architecture and Construction (3501T011) Architecture and Construction P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N3502) Architecture and Construction (3501T011) Architecture and Construction P English Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.