226-0317/01 – Etika a estetika v architektuře (ETaES)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity3
Garant předmětudoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIB0018 doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
STU06 Ing. arch. Aleš Student, Ph.D.
ZEM0106 Mgr. Tomáš Zemčík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student definuje základní pojmy morální filosofie (etiky) a popíše a srovná různé etické teorie. Student definuje pojem filosofie a popíše vývoj filosofie, resp. morální filosofie od antiky až po postmoderní postoje. Student objasní vztah etiky a vědy, politiky, hospodářství a náboženství. Student vyhodnotí současná konfliktní etická témata a aplikuje etické postoje na oblast tzv. profesní etiky (etiky vědy, podnikání, lékařské etiky).

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Posluchači budou mít možnost seznámit se s historickým vývojem teoretických přístupů k architektuře a umění. Velký význam bude kladen na objasňování filozofických, estetických a etických otázek architektury a urbanismu.

Povinná literatura:

Hauser, A.: Filozofie dějin umění, Odeon, Praha 1995 Norberg-Schulz, Ch.: Génius loci, Odeon, Praha 1994 Čejka, J.: Teorie architektury. Tendence současné architektury, ČVUT Praha 1998 Anzenbacher, A.: Úvod do etiky. Praha: Academia, 2001. Robinson, Dave – Garratt, Chris: Seznamte se… Etika. Portál Praha 2004. Thompson, Mel: Přehled etiky. Portál Praha 2004.

Doporučená literatura:

Pijoan, J.: Dějiny umění 1-10, Odeon, Praha 1977 Syrový, Bohuslav a kol.: Architektura svědectví dob. Praha, SNTL 1974 Dudák V., kolektiv: Encyklopedie světové architektury, Baset, Praha, 2003 Honzík, Karel: Tvorba životního slohu, Horizont Praha, 1976 Sedláková, Miluše : Úvod do architektonické psychologie, VÚVA Praha, 1981 Norberg-Schulz, Ch.: Intentions in Architecture, Oslo 1963 Norberg-Schulz, Ch.: Existence, Space and Architectur, London 1971 Maier K. (editor) : Urbanistická čítanka., ČKA, Praha, 2000 Evropská rada architektů: Evropa a architektura zítra, ACE, Bruxelles, 1995 Švácha R. (editor) : Regionalismus a internacionalismus v soudobé architektuře, ČKA, Praha, 1999 Birnbaum, V.: Vývojové zákonitosti umění, Odeon, Praha 1987 Panofsky, E.: Význam ve výtvarném umění, Odeon, Praha 1981

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Eseje na dané téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování esejí na čtyři okruhy dle zadání.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Estetika, estetika stavební, historický vývoj estetiky 2. Zlatý řez, zlatý obdélník, zlatý trojúhelník, zlatá spirála, Fibonacciho posloupnost 3. Marcus |Vitruvius Pollo, renesanční estetika (Palladio, Alberti) 4. Formalistická a strukturalistická estetika 5. Psychologické interpretace umění, mýtus a umění, fenomenologie, 6. Základní etické pojmy 7. Tradice empiristické etiky 8. Morální princip a svobodná vůle, svědomí a jeho interpretace 9. Normy, mravnost, ctnost, štěstí a smysl etického chování 10. Relativizace etických pozic, nové a současné etické koncepce 11. Analytická etika 12. Etika vědy, podnikání, hospodářská etika, etika architekta 13. Kritická teorie společnosti, automaty, etika reklamy, Kosík, Blažek 14. Shrnutí, presentace esejí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N3502) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní