226-0318/01 – Použití materiálu v architektuře (PoMat)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAJ0044 doc. MgA. Jakub Gajda, Ph.D.
PER64 prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
ROS08 Ing. arch. Dušan Rosypal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Přednáškový cyklus o použití materiálu v architektuře předpokládá výklad o charakteru materiálu z pohledu architekta, designéra a památkáře. Přednášky budou vedeny také zvanými odborníky, aby studenti získali široký přehled o práci se stavebními materiály, s jejich přednostmi, nedostatky a s jejich použitím také v souvislosti s architektonickým detailem. Spolupráce s katedrou stavebních hmot na programu předmětu se jeví jako velmi vhodná a to zejména v oblasti výkladu destrukcí materiálů, přehledu degradačních procesů stavebních materiálů a metod k jejich identifikaci. Je popsána problematika degradace a trvanlivosti stavebního kamene, různých typů kameniva, betonů, pojiv, keramiky, dřeva a skla. Teoretické poznatky jsou doplněny o příklady praktických aplikací. Podstatná část přednášek pak pojednává také o materiálu v interiéru a současných trendech jeho vývoje.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Způsoby použití materiálu v architektuře jsou zcela zásadní pro konečný výsledek projektu. V rámci předmětu budou řešeny materiály nejen jako konstrukční prvky, ale především jako materiály používané v konečné lícové formě. Pro architekty jsou odborné znalosti v oblasti materiálu mimořádně důležité, protože jen na jejich obsáhlém základě mohou být správně navrženy a použity. Studenti po absolvování předmětu Materiál v architektuře získají jistotu v návrhu použitých materiálů jak v interiéru staveb, tak také na jejich exteriéru.

Povinná literatura:

1. Bílčík, J., Dohnálek,J. (2003): Sanace betonových konstrukcí. Jaga group, Bratislava. 2. Bláha, M.:(2004): Omítky-druhy provádění-opravy. Grada. Praha. 3. Hankýř, V., Kutzendorfer, J. (2000) : Technologie keramiky. Vega, Hradec Králové. 4. Kalliopi, K. Aligizaki (2006): Pore structure of cement-based materials. Taylor and Francis, N.Y. 5. Konta,J (1982).: Sklářské a keramické suroviny.Univerzita Karlova, Praha. 6. Pytlík,P. (1998): Vlastnosti a užití stavebních výrobků. VUTIUM. Brno 7. Pytlík, P., Sokolář, R. 2002): Stavební keramika –technologie, vlastnosti a využití. Akademické nakladatelství CERM, Brno. 8. Reinprecht, L.: Ochrana dřeva. TU Zvolen 2008 9. Šatava , V. Úvod do fyzikální chemie silikátů.-SNTL, Praha. 10. Šašek, I. Et al.(1981): Laboratorní metody v oboru silikátů. SNTL. Praha 11. Valenta, L. (1999): Keramická příručka. Vydavatelství technické literatury Horní Maršov.památkového ústavu v Praze k jednotlivým druhům památek a jejich konstrukcí www.npu.cz / Monument

Doporučená literatura:

8. Reinprecht, L.: Ochrana dřeva. TU Zvolen 2008 9. Šatava , V. Úvod do fyzikální chemie silikátů.-SNTL, Praha. 10. Šašek, I. Et al.(1981): Laboratorní metody v oboru silikátů. SNTL. Praha 11. Valenta, L. (1999): Keramická příručka. Vydavatelství technické literatury Horní Maršov.památkového ústavu v Praze k jednotlivým druhům památek a jejich konstrukcí www.npu.cz / Monument

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách.

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou kladeny žádné další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.- 2. Materiály a člověk, vývoj použití materiálů, smyslové vnímání materiálů 3.- 4. Druhy materiálů, přírodní materiály, materiály a zdraví, keramika, cihla 5.- 6. Druhy materiálů, dřevěné konstrukce, kamenné konstrukce 7.- 8. Druhy materiálů, keramika, sklo, ocel, beton 9.- 10. Fasády objektů – dřevo, kámen, sklo, plech, vymývaný beton, skleněné fasády, betonové fasádní systémy 11. - 12. Materiál v interiéru 13. – 14. Použití materiálu při rekonstrukci historických objektů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N3502) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2016/2017 zimní