226-0320/02 – Předdiplomový seminář (PDS)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity4
Garant předmětuProf. Ing. arch. Petr HrůšaGarant verze předmětuProf. Ing. arch. Petr Hrůša
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU44 Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
FRO04 Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.
PER64 prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
SPA184 Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je koncipován tak, aby navázal na dosud získané znalosti v oblasti projektování architektury a urbanismu a aby absolvent splňoval předpoklady je dále rozvíjet profesně zdatným a reálným způsobem. Diplomanti se především seznámí se zadáním, které budou v rámci semináře analyzovat a objasňovat si koncepčně architektonické, technické a urbanistické vazby. Dále bude úkolem semináře, aby studenti provedli analýzy již realizovaných referenčních staveb a problematiky, která je obsahem zadání diplomové práce.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

V předdiplomním semináři jde o krok i přesahu do symbolického obecného pojetí také v uspořádání místa a jeho okolí. Tato symbolicky chápaná cesta k diplomovému úkolu je vlastní, duchovní, nesměřuje ven, ale dovnitř, zde myšleno do nitra budoucího architekta jeho úkolů .

Povinná literatura:

1. Územní plán a územní studie pro lokalitu 2. Odkazy na normy a legislativu 3. ČKA Profesní řád, fáze jednotlivých výkonů 4. ČKA Etický řád

Doporučená literatura:

Odborná literatura týkající se problematiky zadání práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Povinné pravidelné konzultace s vedoucím práce a dalšími určenými konzultanty v rozsahu jimi určeném.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou udělení zápočtu je zpracování práce v požadovaném rozsahu grafickou formou na formátech A3 a její prezentování na závěr semináře.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahem práce bude mimo jiné: 1. Prezentace situace z analýz a fotografií, terén na modelu 2. Skici prostředí 3. Vlastní korekce stavebního programu Pro předdiplomní vpravení se do úkolu bude tento postup: I. Předběžné porozumění - proč právě tento kontext? - co je v tom hledáno? - co si o tom myslím? II. Nalezení původního - ve shromáždění originálů a k nim analogií. III. Objasnění nesrozumitelných míst a věcí a oprava narušeného ve Věci. - v zjasnění nesrozumitelností a komplikovaností ve smyslu explikace oproti běžným komplikacím IV. Shromáždění vnějších vlivů - původní účel povahy tohoto, - zasazení do života,- autorské vidění tohoto, - další historické souvislosti. V. Souvislosti v rámci celku díla,- smysl díla vůči textu a kontextu, co dělá dílo díle a kontext textem VI. Dokonalé porozumění - vyjádření vůle po perfectio VII. Celé se spirálovitě opakuje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3502) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.