226-0401/02 – Základy kompozice (ZK)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRC05 Ing. arch. Igor Krčmář
NOV0081 MgA. Libor Novotný, Ph.D.
RIE0008 Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.
SIB0018 doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
VAC19 Ing.arch. Radim Václavík
VID046 Ing. arch. Lucie Videcká
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Odborné znalosti: - orientace v základních pojmech problematiky kompozice - znalost historických a současných přístupů v tvorbě plošné a prostorové kompozice - orientace v základní a rozšiřující literatuře týkající se tvorby a historie kompozice - vlastní poznání stěžejních děl zaměřených na tvorbu plošné, prostorové a barevné kompozice - pochopení dobové i nadčasové umělecké hodnoty vybraných děl Odborné dovednosti: - způsobilost pracovat s doporučenou a rozšiřující literaturou - schopnost vytvořit strategii a harmonogram zpracování zadaného tématu – úkolu - schopnost tvorby plošné nebo prostorové kompozice na specifikované téma - schopnost tvůrčím způsobem využívat poznatky a podněty prezentované na přednáškách - schopnosti srovnávat estetiku jednotlivých děl, která vznikala v daném období - paralelně - schopnost zpracovat historický kontext k zadanému uměleckému úkolu - komunikační, interakční a tvůrčí kompetence

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Pochopení základních kompozičních pojmů na základě analýz plošné, prostorové a barevné kompozice. Užitná funkce a estetika dvojrozměrného, prostorového a architektonického díla v rámci harmonické skladby všech jeho složek a v souvislostech tvorby umělého prostoru. Vliv dispozičních prvků (architektonický tvar, architektonický prostor, měřítko), konstrukčních prvků, materiálových a výtvarně estetických prvků na kvalitu architektonického díla a životního prostředí. Architektura, asymetrie, gradace, harmonizace, kategorie, kontrast, měřítko, nuance, proporce, rytmus, skladebné prvky, symetrie, vjem, výraz.

Povinná literatura:

TICHÁ, J. (ed.) 2009. Architektura: tělo nebo obraz? Texty o moderní a současné architektuře III, Zlatý řez, Praha. ISBN: 978-80-902810-0-4. CADWELL, M. 2012. Zvláštní detaily, Archa. ISBN: 978-80-87545-05-8. Dudák, V., Pošva, R., Neškudla, B.: Encyklopedie světové architektury, Díl 1, Baset, Praha, 2000 Kolektiv: Všeobecná encyklopedie, Diderot, Praha, 1999 Hannah Kentová, Kompozice - umění zblízka, ISBN: 80-8046-164-3 HORÁČEK, Radek / FIŠER, Zbyněk / HAVLÍK, Vladimír, Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu, ISBN: 978-80-210-5389-2

Doporučená literatura:

STEHLÍKOVÁ-BABYRÁDOVÁ, Hana / HAVLÍČEK, Jiří / HRUŠKOVÁ, Kateřina / CHARVÁT, Jan / KUNČÍK, Petr / LANGER, Jiří / MATĚJKOVÁ, Michaela / NOVOTNÁ, Hana / SLIVKOVÁ, Michaela / SOBOTA, Jan / ŠIMURDOVÁ, Romana / RODRIGUEZ TOČÍKOVÁ, Irena / VENCLÍKOVÁ, Petra / ZORKOVSKÁ, Júlia, Vize v umění a ve výchově uměním, ISBN: 978-80-210-8451-3 HORÁČEK, Radek, Umění bez revolucí? Proměny soudobého výtvarného umění, ISBN: 978-80-210-8102-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Na závěr odevzdání vypracovaného elaborátu A3. Přednášky nejsou povinné. Závěrečné složení zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova: 1. Úvod do problematiky architektonické kompozice 2. Člověk, rozměr, modul 3. Koncepce a kompozice architektonické tvorby 4. Symetrie, její druhy 5. Asymetrie, chaos 6. Kontrast a jeho zákonitosti, nuance 7. Rytmus 8. Proporce, proporcionální vztahy 9. Proporce, proporcionální analýza 10. Měřítko a rozměr 11. Gradace a stupně měřítka 12. Světlo a stín, optické vjemy 13. Barva a prostor 14. Závěrečné shrnutí problematiky a diskuze Cvičení: 1. Seznámení se základy architektonické kompozice 2. Příklady plošné, prostorové a barevné kompozice v architektuře historické 3. Příklady plošné, prostorové a barevné kompozice v architektuře současné 4-7. Vyhledávání a pojmenovávání kompozičních zásad v praxi 8-13. Semestrální práce + konzultace 14. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti: 70%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0731A010003) Architektura a stavitelství ARC P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010003) Architektura a stavitelství ARC P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku