226-0402/02 – Architektonické kreslení 1 (ArK1)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity2
Garant předmětuMgA. Libor Novotný, Ph.D.Garant verze předmětuMgA. Libor Novotný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB03 Mgr. Věra Kubicová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou zpracovávat zadané úkoly, jejichž obsahem jsou následující témata: 1) Deska, krychle, koule (perspektiva jednoduchých geometrických tvarů v prostorových vztazích, skicování s posunem úhlu pohledu ve vztahu k horizontu a vertikálnímu rozložení tvarů). Studijní kresba zátiší z geometrických tvarů, přenos viděné reality do kresby. Základní možnosti budování prostoru a objemu kresebnými prostředky. Z 3D do 2D (plošné a prostorové sítě, vyjádření prostorových vztahů a tvaru těles v těchto sítích) 2) Skica jako způsob výtvarného a prostorového myšlení. Rozvíjení možností mentální manipulace s trojrozměrným tvarem, kdy kresba nezobrazuje viděný, nebo softwarově generovaný objekt, ale během procesu kreslení dochází ke genezi budoucího tvaru. 3) Manipulace s rovinou ve vztahu k objektu - řez a dělení architektonického tvaru pomocí plochy, intuitivní vnímání vztahu pláště a objemu prostorového objektu.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět rozvíjí základní kresebné schopnosti a prostorové vidění nezbytné pro práci architekta. Studenti se seznamují s různými kresebnými technikami, s jejich možnostmi, s kresbou objektů v jednoúběžníkové, dvouúběžníkové perspektivě a axonometrii.

Povinná literatura:

ZELL, M. Škola kreslení a modelování pro architekty. Bratislava: Slovart, 2009. SÝKORA, J. Architektonické kreslení. Praha: ČVUT, 2008.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura: TESAŘ, J. Skici/sketches (kresby architektů). Praha: ČVUT FA, 2015. SMITH, R. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Praha: Slovart, 2013. VÁVRA, D. Tři cesty za architekturou. Praha: Grada Publishing, 2015. CHING, F. Drawing: A Creative Process. New Jersey: Wiley, 1989. CHING, F. Architectural Graphics. New Jersey: Wiley, 2015.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Portfolio Závěrečná práce: - axonometrie volné kompozice určených stavebních objektů - dva perspektivní pohledy vybraného stavebního objektu včetně stafáže

E-learning

Další požadavky na studenta

Tvorba a vedení osobního portfolia a skicáků.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Architektura, axonometrie, kresba, perspektiva, prostor, stafáž, stín, světlo, zobrazování. 1. Seznámení se základy kresby 2. Čelní pohled a axonometrie 3. Perspektiva (jednoúběžníková, dvouúběžníková), 4. Světlo a stín, stafáže, odrazy ve vodě 5. Kompozice a technika kresby tužkou, fixem, pérem a pastelkami 6-10. Kresba architektonických objektů v interiéru 11-14. Kresba architektonických objektů v exteriéru

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku