226-0405/02 – Základy grafiky a digitálních médií (ZK)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity2
Garant předmětudoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIB0018 doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Odborné znalosti: - orientace v základních pojmech v oblasti grafiky - základní znalost historické tradice a současných vývojových tendencí oboru - základní znalost odborné terminologie v tvorbě grafických výstupů - základní orientace v klasických a nových technologiích - prostředcích v grafice - orientace v základní literatuře týkající se oblasti grafiky - základní znalost estetických konceptů, kulturně-historických souvislostí, technických postupů - pochopení dobové i nadčasové umělecké hodnoty vybraných uměleckých děl Odborné dovednosti: - způsobilost pracovat se základní literaturou - schopnost vytvořit strategii a harmonogram zpracování zadaného tématu - úkolu - schopnost analyzovat zadané téma pro realizaci v grafice, vytvořit strategii zpracování a autorsky zrealizovat - schopnost tvůrčím způsobem využívat poznatky a podněty prezentované na přednáškách - schopnost orientace a základní tvorby v oblasti digitální grafiky - schopnost zpracovat historický kontext k zadanému uměleckému úkolu - komunikační, interakční a tvůrčí kompetence

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Seznámení se základními pojmy v oblasti grafiky. Základní výrazové prostředky grafiky, formy užití, historický kontext. Tiskové formy od klasických po digitální technologie. Základní dělení grafiky na volnou a užitou. Typické elementy v grafické tvorbě, příklady jejich využití u jednotlivých autorů, historický kontext. Aspekty v tvorbě grafiky týkající se práce se světlem, barvou, měřítkem a proporcemi. Ukázky konkrétních příkladů. Základy typografie a principy práce s typografií. Tvorba plakátu a jednoduchých tiskovin. Počítačová grafiky, základní principy práce a jejich výstupy formou digitálních médií. Studenti se budou s jednotlivými oblastmi grafiky seznamovat nejen teoreticky formou přednášek, ale také na praktických úkolech zadaných v rámci cvičení. Propojení teoretických znalostí s praktickými dovednostmi při řešení konkrétního grafického problému formou klasických metod práce (kresba, koláž, jednoduché tiskové techniky) dále směrem k využití digitálních technologií, jak pro tvorbu projektu, tak následný finální výstup.

Povinná literatura:

BOSÁK, Petr / JANSA, Robert. Proto. Grafický design a současné umění. Quick brown fox jumps over the lazy dog, 2013. ISBN 978-80-87259-22-1 KREJČA, Aleš. Grafika. Aventinum, 2013. ISBN 9788074420030. MICHÁLEK, Ondřej. Magie otisku - Grafické techniky a technologie tisku. 2016. ISBN 978-80-7485-098-1. WIGAN, Mark. Vizuální myšlení / Umění ilustrace. 1. vyd. C PRESS, 2013. ISBN 978-80-251-2970-8. HORÁČEK, Radek / FIŠER, Zbyněk / HAVLÍK, Vladimír. Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu. 1. vyd. Masarykova univerzita, Brno, 2012. ISBN 978-80-210-5389-2.

Doporučená literatura:

BOUDA, Jiří. Česká grafika XX. století. Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha, 1997. ISBN 80-902-4050-X. NĚMEČEK, Z. Metodika tvorby a řazení písma. BERAN, V. Typografický manuál. Amos, 1994. ISBN 80-9018240-2. HLAVSA, O. Typografia - písmo, ilustrace, kniha. SNTL, 1976.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

There are no further requirements for the student

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Ústní zkouška a vypracování úkolu na zadané téma.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku