226-0407/02 – Dějiny architektury 1 (DA1)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity2
Garant předmětuPhDr. Jiří Jung, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Jiří Jung, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUN0038 PhDr. Jiří Jung, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokáže znalost: - základní periodizace, slohové charakteristiky a základní orientace - vývoje konstrukčních principů - odborné terminologie Student dokáže: - stylově zařadit a přibližně datovat stavební památky - charakterizovat stavební slohy jednotlivých epoch - porovnat a specifikovat svébytné znaky jednotlivých regionálních škol - při interpretaci konkrétních architektonických děl zohlednit dobovou kulturní, společenskou a duchovní situaci - identifikovat ikonická výtvarná díla signifikantní pro jednotlivé epochy a slohy - rozpoznat a zhodnotit kvalitu architektury

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cyklus zaměřený na postižení vývoje evropské architektury od antiky po středověk. V jednotlivých přednáškách se studenti seznámí se základní charakteristikou stavebních slohů, postižením jejich stylového vývoje, včetně regionálních specifik. Výklad se zaměří na klíčová architektonická díla jednotlivých epoch. Hlavní důraz bude kladen na proměnu a vývoj sakrálního prostoru křesťanského chrámu od starokřesťanských bazilik po gotické katedrály. Studenti získají představu o transformaci výrazových prostředků architektury, o vývoji řešení konstrukčních problémů a používání stavebních materiálů; získají rovněž dovednost zohlednit tyto znalosti při samostatné interpretaci stavebních památek z tohoto období, dokážou je slohově zařadit, popsat, přibližně datovat a zhodnotit jejich kvalitu.

Povinná literatura:

Syrový, Bohuslav a kol.: Architektura - svědectví dob. Praha : SNTL, 1974. Koch, Wilfried - Kaška, Petr - Vyplel, Zdeněk: Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha : Ikar, 1998. Reaburn, Michael - Solperová, Jana - Švácha, Rostislav: Dějiny architektury. Praha : Odeon, 1993. Staňková, Jaroslava – Pechar, Josef: Tisíciletý vývoj architektury. Praha : Polytechnická knižnice, 1989.

Doporučená literatura:

Strong, Daniel E. : Antické umění. Praha : Artia, 1970 Lassus, Jean: Raně křesťanské a byzantské umění. Praha : Artia, 1971. Kidson, Peter: Románské a gotické umění. Praha : Artia, 1973. Chadraba, Rudolf : Dějiny českého výtvarného umění. Díl 1/1-2. Od počátků do konce středověku. Praha : Academia, 1984. Toman, Rolf: Gotika. Architektura, plastika, malířství. Praha : Slovart, 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška formou písemného testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Mykénská a krétská archaická architektura 2. Architektura starověkého Řecka 3. Urbanismus měst starověkého Řecka 4. Architektura starověkého Říma 5. Urbanismus měst starověkého Říma 6. Starokřesťanská architektura 7. Počátky architektury v Čechách a na Moravě 8. Karolínská a otonská architektura 9. Evropská románská architektura 10. Česká románská architektura 11. Středověká stavební huť 12. Francouzská katedrální gotika 13. Regionální podoby evropské gotiky 14. Exkurze

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: Přednášky nejsou povinné. Závěrečné složení zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku