226-0408/02 – Architektonická typologie 2 (NOS2)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity2
Garant předmětuIng. arch. Eva Špačková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. arch. Eva Špačková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GUR0013 Doc. Ing. arch. Ivan Gürtler, PhD.
SPA184 Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům znalosti typologie občanských staveb v historických, společenských a technických souvislostech, v rozsahu potřebném pro další studium a pro navazující ateliérovou tvorbu (Ateliérová tvorba 1-5).

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmětem výkladu je základní pojmová struktura architektonické typologie jednotlivých druhů občanských staveb. Studenti se seznamují s elementy architektonického návrhu občanských staveb s ohledem na jejich kulturní i funkční význam a vliv na kvalitu vystavěného prostředí z pohledu jednotlivce i společnosti. Architektura občanských staveb je uvedena do souvislostí historických, typologických a provozních včetně platných norem a předpisů. Výklad je doplněn externími přednáškami a exkurzemi/přednáškami v terénu pro vybrané typy staveb.

Povinná literatura:

Vyhláška č.268/2009 o technických požadavcích na stavby. Vyhláška č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Další literatura je součástí jednotlivých probíraných typů staveb (veřejné ubytování a stravování, obchod, základní zdravotnictví, školské stavby, stavby pro sport a administrativu).

Doporučená literatura:

Neufert, Ernst. Navrhování staveb. Gehl, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012. Jacobsová, Jane. Život a smrt amerických velkoměst. Praha: Odeon, 1975, nebo MOX NOX, 2012. PROSTORY – průvodce tvorbou a ochranou veřejných prostranství. Brno: Partnerství. Kratochvíl, P: Architektura a veřejný prostor. Praha: Zlatý řez, 2012.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné otázky k jednotlivým přednáškám.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti zpracovávají odpovědi na otázky zadávané v jednotlivých přednáškách a zpracovávají samostatnou seminární práci k přednášené tématice. Na závěr jsou znalosti ověřovány v testech.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Občanská vybavenost, veřejná infrastruktura 2. Prostor mezi domy ‒ veřejný prostor 3. Požadavky na bezbariérové řešení staveb 4. Hotely ‒ přechodné ubytování 5. Restaurace – veřejné stravování 6. Externí přednáška k vybranému typu staveb 7. Stavby pro obchod 8. Stavby pro zdravotnictví 9. Jesle, školky 10. Základní a střední školy, základní umělecké školy 11. Přednáška v terénu k vybranému typu staveb 12. Stavby pro sport 13. Administrativní budovy 14. Závěr, diskuse, požadavky ke zkoušce

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: Přednášky nejsou povinné. Písemný test, závěrečné složení ústní zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku