226-0408/02 – Architektonická typologie 2 (NOS2)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity2
Garant předmětuDoc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.Garant verze předmětuDoc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SPA184 Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům znalosti typologie občanských staveb v historických, společenských a technických souvislostech, v rozsahu potřebném pro další studium a pro navazující ateliérovou tvorbu (Ateliérová tvorba 1-5).

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmětem výkladu je základní pojmová struktura architektonické typologie jednotlivých druhů občanských staveb. Studenti se seznamují s elementy architektonického návrhu občanských staveb s ohledem na jejich kulturní i funkční význam a vliv na kvalitu vystavěného prostředí z pohledu jednotlivce i společnosti. Architektura občanských staveb je uvedena do souvislostí historických, typologických a provozních včetně platných norem a předpisů. Výklad je doplněn externími přednáškami a exkurzemi/přednáškami v terénu pro vybrané typy staveb.

Povinná literatura:

Vyhláška č.268/2009 o technických požadavcích na stavby. Vyhláška č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Další literatura je součástí jednotlivých probíraných typů staveb (veřejné ubytování a stravování, obchod, základní zdravotnictví, školské stavby, stavby pro sport a administrativu).

Doporučená literatura:

Neufert, Ernst. Navrhování staveb. Gehl, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012. Jacobsová, Jane. Život a smrt amerických velkoměst. Praha: Odeon, 1975, nebo MOX NOX, 2012. PROSTORY – průvodce tvorbou a ochranou veřejných prostranství. Brno: Partnerství. Kratochvíl, P: Architektura a veřejný prostor. Praha: Zlatý řez, 2012.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné otázky k jednotlivým přednáškám.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti zpracovávají odpovědi na otázky zadávané v jednotlivých přednáškách a zpracovávají samostatnou seminární práci k přednášené tématice. Na závěr jsou znalosti ověřovány v testech.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Občanská vybavenost, veřejná infrastruktura 2. Prostor mezi domy ‒ veřejný prostor 3. Požadavky na bezbariérové řešení staveb 4. Hotely ‒ přechodné ubytování 5. Restaurace – veřejné stravování 6. Externí přednáška k vybranému typu staveb 7. Stavby pro obchod 8. Stavby pro zdravotnictví 9. Jesle, školky 10. Základní a střední školy, základní umělecké školy 11. Přednáška v terénu k vybranému typu staveb 12. Stavby pro sport 13. Administrativní budovy 14. Závěr, diskuse, požadavky ke zkoušce

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: Přednášky nejsou povinné. Písemný test, závěrečné složení ústní zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0731A010003) Architektura a stavitelství ARC P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010003) Architektura a stavitelství ARC P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku