226-0410/02 – Dějiny architektury 2 (DA2)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity2
Garant předmětuPhDr. Jiří Jung, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Jiří Jung, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUN0038 PhDr. Jiří Jung, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokáže znalost: - základní periodizace, slohové charakteristiky a základní orientace - vývoje konstrukčních principů - odborné terminologie Student dokáže: - stylově zařadit a přibližně datovat stavební památky - charakterizovat stavební slohy jednotlivých epoch - porovnat a specifikovat svébytné znaky jednotlivých regionálních škol - při interpretaci konkrétních architektonických děl zohlednit dobovou kulturní, společenskou a duchovní situaci - identifikovat ikonická výtvarná díla signifikantní pro jednotlivé epochy a slohy - rozpoznat a zhodnotit kvalitu architektury

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cyklus zaměřený na postižení vývoje evropské architektury od středověku do konce 16. století. V jednotlivých přednáškách se studenti seznámí se základní charakteristikou české gotiky, italské renesance a renesanční architektury v českých zemích. Výklad se zaměří na klíčová architektonická díla uvedených slohů a na jejich hlavní protagonisty. Hlavní důraz bude kladen na proměnu životního stylu a vývoj hlavních architektonických témat – tedy proměna sakrálního prostoru křesťanského chrámu a rezidenční palácové architektury. Studenti získají představu o transformaci výrazových prostředků architektury, o vývoji řešení konstrukčních problémů a používání stavebních materiálů; získají rovněž dovednost zohlednit tyto znalosti při samostatné interpretaci stavebních památek z tohoto období, dokážou je slohově zařadit, popsat, přibližně datovat a zhodnotit jejich kvalitu.

Povinná literatura:

Syrový, Bohuslav a kol.: Architektura - svědectví dob. Praha : SNTL, 1974. Koch, Wilfried - Kaška, Petr - Vyplel, Zdeněk: Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha : Ikar, 1998. Reaburn, Michael - Solperová, Jana - Švácha, Rostislav: Dějiny architektury. Praha : Odeon, 1993. Staňková, Jaroslava – Pechar, Josef: Tisíciletý vývoj architektury. Praha : Polytechnická knižnice, 1989.

Doporučená literatura:

Martindale, Andrew: Člověk a renesance. Praha : Artia, 1971. Preiss, Pavel: Italští umělci v Praze. Renesance. Manýrismus. Baroko. Praha : Panorama, 1986. Chadraba, Rudolf : Dějiny českého výtvarného umění. Díl 1/1-2. Od počátků do konce středověku. Praha : Academia, 1984. Dvorský, Jiří - Fučíková, Eliška: Dějiny českého výtvarného umění. Díl 2/1-2. Od počátků renesance do závěru baroka. Praha : Academia, 1989.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška formou písemného testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Česká gotická architektura 13. století 2. Česká gotická architektura 14. a 15. století 3. Gotický hrad 4. Středověké město a urbanizace českých zemí 5. Italská renesanční architektura 15. století 6. Italská renesanční architektura 16. století 7. Italská renesanční vila 8. Teorie urbanismu renesance 9. Česká renesanční architektura 10. Zámecká architektura české renesance 1 11. Zámecká architektura české renesance 2 12. Architektura českých renesančních měst 13. Rudolfínská architektura pozdní renesance a manýrismu 14. Exkurze

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: Závěrečná písemná zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku