226-0411/02 – Ateliérová tvorba 2 (AT2)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity8
Garant předmětuDoc. Ing. arch. Jindřich SvatošGarant verze předmětuDoc. Ing. arch. Jindřich Svatoš
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUT005 Ing. arch. Sandra Jüttnerová
SPA184 Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
VAC19 Ing.arch. Radim Václavík
VID046 Ing. arch. Lucie Videcká
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Ateliérová tvorba 2. – obsahem předmětu je návrh objektu komunální infrastruktury (komunální občanské stavby: školství, administrativa, sport, obchod, apod.; technické: požární zbrojnice, výtopny, víceúčelové haly, … a dopravní: parking, stanice, mosty). V rámci všeobecného cyklu navazuje na předcházející ateliér. Má za účel praktickou aplikaci, ověření a potvrzení získaných teoretických poznatků při realizaci zadaných prací. Ateliér je zaměřen na řešení problematiky základní komunální infrastruktury a to jak občanské, tak technické či dopravní. Zadání práce a příprava řešení vybrané stavby v konkrétním prostoru bude provedena již v rámci ateliérové tvorby I. v 6. semestru. Z hlediska technologie projektování je cílem ateliéru zpracování architektonického návrhu ve stupni architektonické studie. Předmět poskytne základní dovednosti architektonického navrhování všem studentům bez ohledu na budoucí specializaci.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu je návrh objektu komunální infrastruktury (komunální občanské stavby: školství, administrativa, sport, obchod, apod.; technické: požární zbrojnice, výtopny, víceúčelové haly, … a dopravní: parking, stanice, mosty). V rámci všeobecného cyklu navazuje na předcházející ateliér. Má za účel praktickou aplikaci, ověření a potvrzení získaných teoretických poznatků při realizaci zadaných prací. Ateliér je zaměřen na řešení problematiky základní komunální infrastruktury a to jak občanské, tak technické či dopravní. Zadání práce a příprava řešení vybrané stavby v konkrétním prostoru bude provedena již v rámci ateliérové tvorby I. v 6. semestru.

Povinná literatura:

Kolektiv autorů: Projektování staveb bytových a občanských, SNTL Praha 1979 Neufert, E.: Navrhování staveb, Consultinvest 1995

Doporučená literatura:

Pierre von Meiss: Od formy k místu + o tektonice, úvod do studia architektury, Archa Zlín, 2018. Svatoš Jindřich: FAQ studentů architektury, ČVUT 2016. Menčlová, Rákosník, Semeráková: Nauka o budovách 10, 20 Maxa, Skopec: Stavby bez bariér, Sdružení tělesně postižených Praha 1994 Štempák: Školské budovy, Alfa Bratislava Fořtl: Stavby zdravotnické, ČVUT Praha 1997 A další dle zadání a dispozic vedoucího ateliéru a konzultantů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace, presentace - kritiky, odevzdání vypracovaného elaborátu, plakátu, modelu, CD.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.-2. Příprava kolektivní a individuální, rozbory a recherche, analýzy, rozpracování 3.-4. Syntéza 5. Kritika 1 – příprava, koncept 6.-9. Pokračování práce na návrhu stavby 10. Kritika 2 – návrh 11.-13. Pokračování práce na návrhu stavby 14. Kritika 3 - oponentura a obhajoba práce Ateliérové tvorby II, klasifikace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: 70% povinná účast na cvičeních. Odevzdání závěrečného elaborátu, plakátu B1, modelu a CD.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku