226-0414/02 – Základy urbanismu a územního plánování (ZUÚP)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity3
Garant předmětuProf. Ing. arch. Petr HrůšaGarant verze předmětuProf. Ing. arch. Petr Hrůša
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAU035 Ing. arch. Milada Baumannová, Ph.D.
HRU44 Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen na základě získaných znalostí analyzovat konkrétní architektonické a urbanistické prostředí a porozumět mu.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je koncipován tak, aby navázal na dosud získané znalosti v oblasti historie architektury a dále je rozvíjel v oblastech urbanismu a územního plánování. Seznámí studenty se základy urbanistické skladby sídel, vývojem stavby měst, kompozicí a historií veřejných prostranství, vývojem kulturní krajiny a krajinnou kompozicí. Seznámí je i s legislativními a plánovacími aspekty, ovlivňujícími utváření sídel a krajiny z hlediska veřejné infrastruktury a se základy celkové urbanistické koncepce území.

Povinná literatura:

JEHLÍK, J. – PLOS, J. Metodika zadávání územních plánů. Analýza vybraných témat. Praha: ČVUT, 2016.

Doporučená literatura:

KOUCKÝ, R. Elementární urbanismus. Praha: Zlatý řez, 2006. BAŠE, M. Sídla a stavby na venkově. Praha: ČVUT, 2006. BLAŽEK, B. Vesnice. Od problémů ke společenství. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 1995. HNILIČKA, P. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. Brno: Era, 2005. KISZKA, J. a kol. Blue Notes. Hranice / Slezské pohraničí - Granice / Śląskie pogranicze. Ostrava: Nakladatelství Accendo, 2013. SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003. GEHL, J. Life Between Buildings: Using Public Space. Washington: Island Press, 2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách. Předmět je zakončen zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Smysl urbanismu 2. Funkce a nástroje územního plánování a architektury v urbanismu 3. Specifika fenomenologie ve smyslu „stavby měst podle uměleckých zásad\" 4. Stabilní věci urbanismu 5. Proměnné prvky územního plánování 6. Urbanistický věcný materiál 7. Historická role urbanismu 8. Regulace stavby měst 10. Historie stavebního práva a Zákon o územním plánování 12. Nový stavební zákon 13. Hlavní profesní principy ve vztahu k parametrům novel nebo proměn zákona 14. Profesní smysl pro definici pojmů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: Přednášky nejsou povinné. Závěrečné složení zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0731A010003) Architektura a stavitelství ARC P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010003) Architektura a stavitelství ARC P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku