226-0415/02 – Základy modelování (ZM)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity2
Garant předmětudoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAJ0044 doc. MgA. Jakub Gajda, Ph.D.
NOV0081 MgA. Libor Novotný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Odborné znalosti: - orientace v základních pojmech modelování a prostorové tvorby - zná základní principy stavby tvaru v prostoru a modelování - zná základní principy budování tvaru přímým nanášením a odebíráním hmoty Odborné dovednosti: - schopnost vytvořit strategii a harmonogram zpracování zadaného tématu – modelu - základní manuální zručnost prostorové tvorby - schopnost prostorově zpracovat danou předlohu - schopnost zpracovat historický kontext k zadanému uměleckému úkolu - komunikační, interakční a tvůrčí kompetence - způsobilost pracovat s doporučenou a rozšiřující literaturou

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámení s technikami tvorby prostorových modelů pro potřeby architekta. Používání různých materiálů při architektonickém modelování. Procvičení objemové zkratky. Předmět by měl kontinuálně vycházet ze znalostí studenta z předmětů Kresba a Kompozice, tyto zkušenosti rozvíjet a zároveň brát nové zkušenosti v předmětu Základy modelování jako rozvíjení schopnosti zapojení v Ateliérové tvorbě, zejména v práci s kompozicí a detailem. Cílem je zvládnutí prostorového zátiší v hliněném či lepenkovém modelu v zadaném rozměru plochy i objemu, v ideálním případě o hraně krychle 30 cm. V tomto „zadaném území“ tvořit, modelovat, komponovat, korigovat a myslet – jak zvládnout kompozici 3 – 56 základních geometrických těles. Cílem této fáze bude procvičení kompozice těles v prostoru, hledání kompozičních schémat, případně vztahů těles uvnitř imaginární krychle. Ve druhé fázi úkolu pracovat s kompozicí v režimu tvorby nové kompozice, bude pokračovat práce na dokončeném vymodelovaném zátiší. Cílem bude doplnit tuto kompozici o libovolný další prvek. Mělo jít o zakomponování dalšího tělesa či pokračování architektonické kompozice vkládáním dalších prvků či prvku nebo o rytmizaci již daných prvků. Smyslem tohoto cvičení bude doplnění kompozice, propracování tohoto modelu o další prvek či narušení zhotovené kompozice. V průběhu práce bude kladen důraz na promyšlení tohoto kroku, který by měl mít základní ideu, libreto či souvislost s tím, co chce být doplněním kompozice řečeno. Důraz bude kladem v průběhu práce na druhé fázi na přípravu skic a kreseb, na kterých měla být naznačená idea rozpracována, v některých případech byla tato přípravná fáze doplněna také o písemné poznámky vysvětlující použití konkrétních nápadů či myšlenek. Záměrem tohoto úkolu nebude ani tak pilování sochařských dovedností, ale spíše práce s kompozicí, jejím rozbitím či vložením dalšího prvku, nabízí se také použití barvy v kompozici, především v materiálech jako lepenka, polystyrén či dřevo s vědomým použitím symboliky jednotlivých barev. Ve třetí fázi úkolu bude dokončená kompozice převedena do reliéfu – téma zátiší/kompozice, v geometrické podobě, tedy převod tří, čtyř či pěti předmětů do podoby geometrického reliéfu, s možností – buď modelace v hlíně, odlitek atd. nebo v jiných materiálech, polystyrén, tvrzený polystyrén, ytong apod.

Povinná literatura:

Mo Zell: Škola kreslení a modelování pro architekty, Slovart 2009 Ray Smith: Encyklopedie výtvarných technik a materiálů, Slovart 2013 Edward Lucie-Smith: Artoday, Slovart 1995 Judith Collins: Sculpture today, Phaidon, New York reprint 2014 Herbert George: The Elements of Sculpture, Phaidon, New York reprint 2014 Stanislav Kolíbal: Sochy a projekty Ladislav Kesner: Model (katalog k výstavě), Galerie Rudolfinum, Praha 2015 Janusz Kapusta: K-Dron New York, Kabinet architektury Ostrava 2011 Jan Tesař: Skici/sketches (kresby architektů), ČVUT FA, Praha 2015

Doporučená literatura:

Miroslav Hégr: Technika sochařského umění, Orbis, Praha 1959 Josef Basl: Modelování vhlíně,Nakladatelství Kober, Praha 1925

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Všechny postupy a kroky budou posuzovány v klasifikaci studenta, stejně tak postup prací a přístup k zadanému tématu, stejně tak profesionální přístup při dokončení modelů a také portfolia.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. První část úkolu: modelování kompozice 3 – 5 geometrických těles jako zátiší v předepsaném rozměru krychle o hraně 30 cm. Přípravné skicy, kresby, vizualizace nutností. Materiál: sochařská hlína, lepenka, ytong, plynosilikát, sádra Čas provedení: 1 měsíc zimního semestru 2. Druhá část úkolu: pokračující práce s dokončenou kompozicí, fotodokumentace předchozího stavu, pokračování práce jak v hlíně, tak možná změna materiálu. Přípravné a průběžné skicy, kresby, vizualizace nutností. Materiál: sochařská hlína, lepenka, ytong, plynosilikát, sádra Čas provedení: 1 měsíc zimního semestru 3. Třetí část úkolu: převedení kompozice do reliéfu, seznámení se s redukcí prostorových geometrických těles do reliéfu v prostorové zkratce Materiál: sochařská hlína, lepenka, ytong, plynosilikát, sádra Čas provedení: 1 měsíc zimního semestru 4. Čtvrtá část úkolu: závěrečná prezentace a obhajoba zadání, tvorba portfolia s textovou částí, fotodokumentací, skicami, vizualizacemi – důraz na kvalitu provedení grafického designu práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku