226-0417/02 – Dějiny architektury 4 (DA4)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity2
Garant předmětuPhDr. Jiří Jung, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Jiří Jung, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUN0038 PhDr. Jiří Jung, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student dokáže: - stylově zařadit a přibližně datovat stavební památky - charakterizovat stavební slohy jednotlivých epoch - porovnat a specifikovat svébytné znaky jednotlivých regionálních škol - při interpretaci konkrétních architektonických děl zohlednit dobovou kulturní, společenskou a duchovní situaci - identifikovat ikonická výtvarná díla signifikantní pro jednotlivé epochy a slohy - rozpoznat a zhodnotit kvalitu architektury

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cyklus zaměřený na postižení vývoje evropské architektury 19. století. V jednotlivých přednáškách se studenti seznámí s proměnou architektury a stavební praxe během 19. století. Výklad se zaměří na protagonisty a klíčová architektonická díla jednotlivých epoch. Poměrná část přednášek bude věnovaná vývoji architektury v českých zemích, a to v mezinárodním kontextu. Vedle tradičních témat architektonických zakázek, kterými byly doposud zejména palác a chrám, vstupují v průběhu 19. století nové úkoly jako inženýrské a průmyslové stavby, civilní, sanitární, kulturní či komerční objekty nebo obytné soubory průmyslových kolonií. Mění se rovněž stavební technologie a konstrukce, kde novou důležitou roli hrálo železo. Dynamickým vývojem prochází evropská města, což se odráží ve vývoji urbanistických teorií a odlišných přístupů v praxi. Studenti získají představu o transformaci výrazových prostředků architektury, o vývoji řešení konstrukčních problémů a používání stavebních materiálů; získají rovněž dovednost zohlednit tyto znalosti při samostatné interpretaci stavebních památek z tohoto období, dokážou je slohově zařadit, přibližně datovat a zhodnotit jejich kvalitu.

Povinná literatura:

Syrový, Bohuslav a kol.: Architektura - svědectví dob. Praha: SNTL, 1974. Koch, Wilfried - Kaška, Petr - Vyplel, Zdeněk: Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha: Ikar, 1998. Reaburn, Michael - Solperová, Jana - Švácha, Rostislav: Dějiny architektury. Praha: Odeon, 1993. Staňková, Jaroslava – Pechar, Josef: Tisíciletý vývoj architektury. Praha: Polytechnická knižnice, 1989.

Doporučená literatura:

Zatloukal, Pavel: Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2002. Vybíral, Jindřich: Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o devatenáctém století. Praha: Argo, 2002. Petrasová, Taťána - Lorenzová, Helena: Dějiny českého výtvarného umění. Díl 3/1, 3/2. 1780-1890. Praha : Academia, 2001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

ústní zkoušení

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Evropský klasicismus 2. Klasicismus v českých zemích 3. Romantický anglický park 4. Romantický historismus (novogotická zámecká architektura) 5. Železo v architektuře 19. století 6. Přísný historismus (chrámová architektura) 7. Historizující městská architektura 8. Urbanizace a urbanismus 19. století – Evropa 9. Urbanizace a urbanismus 19. století – české země a region 10. Průmyslová města a dělnické kolonie 11. Civilní a technické stavby (nádraží, nemocnice, věznice ad.) 12. Nájemní dům 19. století 13. Vilová architektura 14. Exkurze

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: Písemná zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku