226-0420/02 – Ateliérová tvorba 4 (AT4)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity9
Garant předmětuDoc. Ing. arch. Jindřich SvatošGarant verze předmětuDoc. Ing. arch. Jindřich Svatoš
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RIH082 Ing. arch. Pavel Řihák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je postupná profilace studentů a vybudování základních návyků týmové práce a umění kooperace mezi různě profilovanými partnery s přihlédnutím k budoucí specializaci. Z hlediska technologie projektování je cílem ateliéru zpracování elaborátu v rozsahu dokumentace k územnímu řízení / DUR, vč. návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Ateliérová tvorba 4 – Předmět je pokračováním ateliérové tvorby 3 Studenti zde navážou na celkový koncept areálu a rozvinou problematiku ve zvoleném solitéru. Dle profilace budou z hlediska obsahu uzpůsobená zadání i pedagogické vedení práce (participace profesí). Okruhy témat: ARCHITEKTURA (Novostavby a konverze hodnotných postindustriálních objektů - Polyfunkční objekty - Administrativní objekty - Objekty státní správy a institucí (soudy, aj) - Komerční centra - Výrobní objekty - Objekty zdravotnictví a lázeňství - Výzkumní a technologické objekty KOSNSTRUKCE (Objekty skladové, výrobní a logistické - Objekty dopravního inženýrství - Rehabilitace a revitalizace degradovaných objektů) TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV (Instalace, jejich začlenění a ekologizace - Technologické objekty)

Povinná literatura:

Kolektiv autorů: Projektování staveb bytových a občanských, SNTL Praha 1979

Doporučená literatura:

Neufert, E.: Navrhování staveb, Consultinvest 1995 Menčlová, Semeráková, Jalčová: Nauka o budovách 10, 20 A další dle zadání a dispozic vedoucího ateliéru a konzultantů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace, presentace - kritiky, odevzdání vypracovaného elaborátu, plakátu, modelu a CD.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.-2. Příprava kolektivní a individuální, rozbory a recherche, analýzy, rozpracování 3.-4. Syntéza 5. Kritika 1 – příprava, koncept 6.-9. Pokračování práce na návrhu stavby 10. Kritika 2 – návrh 11.-13. Pokračování práce na návrhu stavby 14. Kritika 3 - oponentura a obhajoba práce Ateliérové tvorby II, klasifikace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: 70% povinná účast na cvičení, absolvování povinných presentací, závěrečné odevzdání elaborátu, plakátu B1, modelu a CD.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku