226-0427/02 – Vegetace v zastavěném území (VvZU)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity5
Garant předmětuIng. Petr ŠiřinaGarant verze předmětuIng. Petr Šiřina
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIR002 Ing. Petr Šiřina
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět navazuje na první cyklus přednášek Základy urbanismu a územního plánování a Urbanismus a územní plánování a klade si za cíl objasnit studentům funkci zeleně v sídlech. Ve cvičeních návrh kompozice zahrady RD – práce s terénem, využití kompozičních principů, použití materiálů; sadovnická úprava veřejného prostranství.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na první cyklus přednášek Základy urbanismu a územního plánování a Urbanismus a územní plánování a klade si za cíl objasnit studentům funkci zeleně v sídlech. Ve cvičeních návrh kompozice zahrady RD – práce s terénem, využití kompozičních principů, použití materiálů; sadovnická úprava veřejného prostranství.

Povinná literatura:

KYSELKA, I. Architektura krajiny a rekreace. Architektura a urbanismus krajiny a zeleně. Ostrava: VŠB, 2007. BROOKES, J. Mistrovský kurz zahradní architektury. Praha: Euromedia group, 200

Doporučená literatura:

SOJKOVÁ, E., GLOSOVÁ, M. KUPKA, J. ŠIŘINA, P. Zeleň městských památkových zón Středočského kraje. Praha: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2014. JURČA, J. Biotechnika účelových lesů. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1983. WAGNER, B. Sadovnická tvorba 1. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1989. MAIER, K. Udržitelný rozvoj území. Praha: Grada Publishing, 2012. URBÁŠKOVÁ, H. Udržitelný rozvoj venkova. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

závěrečná zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy sadovnické tvorby, funkce zeleně v sídlech, rostliny a jejich zahradnické třídění a nároky, původ 2. Kompoziční principy v krajinářské a zahradní tvorbě 3. Vývoj zahradního umění v českých zemích 4. Druhy zeleně ve městech, zeleň na vesnici a venkově 5. Péče o zeleň, pasport zeleně, generel zeleně. 6. Rekonstrukce parků a zahrad 7. Střešní a zimní zahrady 8. Základy územního systému ekologické stability, doprovodná zeleň v okolí sídel vegetační doprovody silnic, železnic, vodních toků, apod)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: Ústní zkouška z předmětu a vypracování eseje na dané téma.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0731A010003) Architektura a stavitelství ARC P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010003) Architektura a stavitelství ARC P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku